راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

آیا باقی گذاشتن بقایای کلزا روی زمین پس از برداشت مفید است؟

اگر قرار است زمین پس از کلزا آیش باشد، بهتر است بقایای کلزا به زمین برگردد. اما اگر قرار است زمین مورد نظر کاشته شود، بازگرداندن بقایای به زمین مناسب نیست و مشکلات زیادی در بیماری های سال بعد برای کاشت ایجاد خواهد کرد. اما اگر بقایا محدود باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24555
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24555
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی