برنامه و مدار آبیاری در کشت بهاره و پائیزه کلزا چگونه است؟

در کشت پائیزه کلزا در مناطقی که خشک تر هستند معمولا یک یا دو مرحله آبیاری برای سبز شدن و استقرار در پائیز نیاز است و دو تا سه مرحله آبیاری هم برای توسعه آن در فصل بهار کارآیی لازم را برای عملکرد در فصل بهار برای آن ایجاد خواهد کرد. در کشت های بهاره میزان آب دراختیارش کمتر خواهد بود و با توجه به بارندگی های ابتدای فصل نیاز آبیاری کمتری خواهد داشت.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23587
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23587
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی