محلول پاشی کلزا چه فایده ای دارد؟

محلول پاشی کلزا یکی از مراحل مهم در برنامه غذایی کلزا است که با توجه به مراحل مهم فیزیولوژیک علاوه بر تامین عناصرغذایی در بعضی مراحل در مقادیر کم انجام می شود، اما غالبیت اصلی آن سیگنال هایی است که از طریق آنها تغییرات مراحل فیزیولوژیک در کلزا اتفاق می افتد. بنابراین محلول پاشی کردن جز فاکتورهای مهم در برنامه غذایی کلزا است که با توجه به شرایط مزرعه بسیار مهم است.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24059
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24059
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی