مناسب ترین تاریخ کاشت کلزا در بخش های مختلف چگونه تعیین می شود؟

کلزا معمولا در مناطق به عنوان کشت پاییزه انتخاب می شود. استقرار اولیه آن قبل از حضور سرما می تواند به کیفیت و کارآیی آن کمک کند. زیرا بیشترین مقاومت به سرما زمانی است که گیاه استقرار رزت دارد. بنابراین، بهترین زمان یا بهترین تاریخ کاشت کلزا زمانی است که گیاه قبل از حضور سرما به حالت رزت رفته باشد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23345
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23345
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی