راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چه کود هایی را می توانیم قبل از کاشت کلزا استفاده کنیم؟ روش مصرف به چه صورت است؟

در برنامه غذایی کلزا کودهایی که قبل از کشت یا پیش رویشی استفاده می شود، کودهای ماکرو جامد هستند. از آنجایی که کلزا یک گیاه دانه روغنی است، گوگرد نقش مهمی در تولید و افزایش کیفیت روغن دارد. استفاده از گوگرد قبل از کاشت کلزا در برنامه غذایی بسیار مهم است. استفاده از کودهای سوپر فسفات تریپل و سوپرفسفات ها و کودهای پتاسه تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار قابل قبول است. این کودها قبل از کاشت کلزا می توانند شرایط خوبی برای گیاه ایجاد کنند. مابقی برنامه ها در مسیر پیشرو قابل اجرا است. کودهای میکروبی، باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، نیتروباکتر دایان، فسفو پاور باکتر دایان، پتاس پاور باکتر دایان و سولفو پاور باکتر دایان قبل از کاشت کلزا برای کمک به تامین عناصر مورد نیاز گیاه روی زمین اسپری می شوند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23824
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=23824
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی