راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

رقم های کلزا در ایران

اهمیت کلزا به عنوان گیاه دانه روغنی مهم، باعث آزادسازی ارقام زیادی در کشور شده است که هر رقم سازگار به یک یا چند اقلیم خاص است. یک سری از ارقام کلزا نیز وارداتی به کشور هستند که قبل از کاشت در سطح وسیع باید برای سازگاری با شرایط اقلیمی مناطق داخلی بررسی شوند. موضوع مهم دیگر این است که کشت کلزا در کشور به صورت زمستانه و بهاره است و برای هر منطقه و شرایط اقلیمی آن باید رقمی که مناسب کشت بهاره یا زمستانه است کاشته شود.

۱.رقم کلزا طلایه

مناسب برای کشت پاییزه در مناطق سرد و معتدل سرد

میانگین ارتفاع بوته: ۱۶۸ سانتیمتر

وزن هزاردانه: ۴-۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۵-۴۰ درصد

میانگین روز تا رسیدن: ۲۳۱ روز

تیپ رشد: زمستانه

۲.رقم کلزا ساری گل

 • نسبتا متحمل به بیماری اسکلروتینیای ساقه
 • نسبتا متحمل به ورس

میانگین ارتفاع بوته: ۱۵۱ سانتیمتر

میانگین وزن هزاردانه: ۹/۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۰-۳۹ درصد

میانگین روز تا رسیدن: ۱۷۵ روز

تیپ رشد: بهاره

۳. رقم کلزا زرفام

مناسب برای مناطق معتدل سرد با زمستان ملایم

 • نسبتا متحمل به بیماری اسکلروتینیای ساقه
 • نسبتا متحمل به سرما
 • نسبتا متحمل به ورس

ارتفاع بوته: ۱۷۰-۱۵۰ سانتیمتر

وزن هزاردانه: ۵-۴ گرم

میزان روغن دانه: ۴۲-۴۰ درصد

روز تا رسیدن: ۲۴۰-۲۳۰ روز

تیپ رشد: بینابین

۴. رقم کلزا ظفر

به صورت کشت اول در تناوب با گندم در مناطق میانبند استان مازندران و اقلیم های مشابه

 • تحمل متوسط به بیماری اسکلروتینیای ساقه

ارتفاع بوته: ۱۵۵-۱۴۵ سانتیمتر

وزن هزاردانه: ۲/۴-۷/۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۳-۳۹ درصد

روز تا رسیدن: ۲۲۰-۲۱۰ روز

تیپ رشد: بهاره

۵.رقم دلگان

مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور

 • نسبتا متحمل به بیماری اسکلروتینیای ساقه
 • نسبتا متحمل به ورس

میانگین ارتفاع بوته: ۱۳۳ سانتیمتر

میانگین وزن هزاردانه: ۷۷/۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۷-۴۴ درصد

میانگین روز تا رسیدن: ۱۴۸ روز

تیپ رشد: بهاره

۶. رقم کلزا احمدی

مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور

 • حساس به بیماری پوسیدگی ساقه
 • نیمه حساس به بیماری فوما

میانگین ارتفاع بوته: ۱۲۸ سانتیمتر

میانگین وزن هزاردانه: ۸/۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۵-۴۴ درصد

میانگین روز تا رسیدن: ۲۶۶ روز

تیپ رشد: زمستانه

۷. رقم کلزا هایولا ۴۰۱

مناسب کشت در مناطق گرم و مرطوب شمال و گرم و خشک جنوب

 • متحمل به ورس

ارتفاع بوته: ۱۳۰-۱۰۰ سانتیمتر

وزن هزاردانه: ۵/۴-۵/۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۷-۴۴ درصد

روز تا رسیدن: ۱۸۰-۱۵۰ روز

تیپ رشد: بهاره

۸. رقم کلزا نیما

 • مقاوم به ورس
 • نسبتا متحمل به بیماری فوما
 • نسبتا متحمل به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
 • نسبتا متحمل به تنش خشکی آخر فصل

میانگین ارتفاع بوته: ۱۲۵ سانتیمتر

میانگین وزن هزاردانه: ۹/۳ گرم

میانگین روغن دانه: ۵/۴۲ درصد

میانگین روز تا رسیدن: ۲۶۶ روز

تیپ رشد: زمستانه

۹. رقم کلزا هایولا ۳۰۸

مناسب کشت در مناطق گرم مرطوب شمال و گرم و خشک جنوب

 • مناسب کشت دوم در شالیزارها و مقاوم به ورس

ارتفاع بوته: ۱۱۵-۱۰۰ سانتیمتر

وزن هزاردانه: ۵/۳-۲/۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۶-۴۳ درصد

روز تا رسیدن: ۱۷۵-۱۴۵ روز

تیپ رشد: بهاره

۱۰. رقم کلزا هایولا ۴۲۰

مناسب کشت در مناطق گرم مرطوب شمال و گرم و خشک جنوب

 • متحمل به ورس

ارتفاع بوته: ۱۲۰-۱۰۰ سانتیمتر

وزن هزاردانه: ۳/۴- ۸/۳ گرم

میزان روغن دانه: ۴۷-۴۴ درصد

روز تا رسیدن: ۱۸۵-۱۵۰ روز

تیپ رشد: بهاره

امیدواریم مطلب آموزشی رقم های کلزا در ایران مورد توجه و پسندتان قرار گرفته و با استفاده از آن بتوانید مدیریت صحیحی روی باغ خود داشته باشید. در صورتی که در این زمینه سوال، نظر و یا تجربه‎‌ای دارید از بخش نظرات همین صفحه با سایر کشاورزان در میان بگذارید. پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم.

تیم علمی و تحقیقاتی دایان

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است. استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع و درج لینک مانعی ندارد.

این آموزش را دوست داشتید؟
7
2
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=14764
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=14764
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی