مصرف کودهای میکروبی برای مزرعه کلزا چه فایده ای دارد؟

  • مصرف کودهای میکروبی برای مزرعه کلزا مثل نیتروباکتر دایان، فسفوپاورباکتر دایان، پتاس پاورباکتر دایان، سولفوپاورباکتر دایان شرایط مساعدی را برای تامین عناصرغذایی فراهم می کنند و با توجه به هورمون ها و ترکیبات متابولیکی که تولید می کنند گیاه را در برابر سرما و بسیاری از تنش های بعدی مانند گرما نیز مقاوم می کنند. مخصوصا که کلزا در مراحل اولیه رشد حساسیت زیادی به سرما دارد استفاده از کودهای میکروبی در مراحل اولیه رشد، گیاه را در برابر تنش های دمایی به ویژه سرما مقاوم می کند.
  • کودهای میکروبی در کشت هایی مثل کلزا بهره وری و راندمان را افزایش می دهند.
  • هزینه های کاشت کشاورز و میزان مصرف کودهای شیمیایی را نیز کاهش می دهند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24072
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24072
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی