چرا نباید در دوره پرشدن دانه به گندم و جو کود اوره داد؟

مصرف کود اوره در مرحله پر شدن دانه باعث تحریک گیاه به انتقال مجدد می شود یعنی باعث می شود گیاه مجدد تحریک به رشد بشود و به جای اینکه از سطح برگ ترکیبات و محتوا را به دانه منتقل کند برعکس عمل می کند و محتوای دانه را به سمت برگ هدایت می کند. درنتیجه، باعث کاهش شدید وزن هزار دانه، بدشکلی بذرها و کاهش عملکرد می شود. تا قبل از گلدهی بهترین زمان مصرف اوره است و پس از ظهور گل که گیاه دارای بیشترین سطح برگ است، استفاده از هر نوع کود نیتروژنی می تواند برای گندم و جو خطرناک باشد.

کشاورزان عزیز دقت کنید که اگر برای کشت گندم و جو برنامه غذایی داشته باشید، مشکلاتی مانند کاهش وزن هزاردانه و عملکرد کم تر برای شما اتفاق می افتد. برای اطلاعات بیش تر مطلب آموزشی برنامه غذایی گندم و جو را مطالعه کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22011
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22011
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی