راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

مدیریت برنامه غذایی دایان در کشت دیم گندم و جو به چه صورت است؟

دو نوع کشت دیم گندم و جو وجود دارد؛ کشت دیم در مناطق با کمتر از ۲۰۰ میلی لیتر بارندگی: در این مزارع بهترین برنامه غذایی، استفاده از بذرمال روی وافر دایان در زمان کاشت و مصرف ۵ لیتر در هکتار از هرکدام از باکتری های دایان (نیتروباکتر، فسفوپاور باکتر، پتاس پاور باکتر، سولفوپاور باکتر) است. این برنامه غذایی کافی و اقتصادی است. در مناطق با بارندگی بیش از ۲۵۰ میلی متر، مزرعه گندم و جو می تواند برنامه غذایی کامل را به دلیل اینکه شرایط پتانسیل تولید زیاد است، دریافت کند. برای این منظور، مصرف ۵ لیتر در هکتار از هرکدام از باکتری ها، مصرف روی وافر دایان به عنوان بذرمال و انجام مراحل محلول پاشی ها هم در طول فصل رشد می تواند انجام گیرد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22205
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22205
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی