محصولات شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور در سه بخش کودهای زیستی و میکروبی،کود های شیمیایی و کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی طبقه‌بندی میشود.

محصولات زیستی دایان

کودهای زیستی دایان

کودهای زیستی دایان از جمله محصولات غیرشیمیایی این شرکت بوده که شامل کودهای حوای باکتری‌های حل کننده عناصر و کود اسید آمینه با پروفایل کامل است.

محصولات شیمیایی دایان

کودهای شیمیایی دایان

کودهای شیمیایی دایان دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند که در مراحل مختلف رشدی باعث افزایش رشد و باردهی می‌شوند. دقت داشته باشید که استفاده از کودهای شیمیایی تنها در صورت استفاده زیاد و غیر اصولی زیان‌آور است، در حالی که در مقدار اصولی یا کم، نیاز ضروری گیاه هستند و لازم است که استفاده شوند.

گیاهان آپارتمانی

کود گیاهان آپارتمانی دایان

کود الران دایان برای رشد و شادابی و کود سیلیکون پاور دایان برای کاهش بیماری های قارچی برگ و ریشه گیاهان آپارتمانی تولید شده‌اند.