چگونه می توان پنجه زنی گندم و جو را افزایش داد؟

پنجه زنی حد کم، حد متوسط (استاندارد) و حد بالا دارد. بهتر است پنجه زنی در حد متوسط یا استاندارد باشد و برای رسیدن به آن تلاش شود. پنجه زنی گندم و جو اگر زیاد باشد، مناسب نیست زیرا پنجه های تولید شده، علوفه ای بوده و پنجه موثر نیستند. باید تعداد پنجه های موثر را افزایش داد. فاکتورهای موثر بر افزایش پنجه زنی گندم و جو، تراکم و تغذیه مناسب، ژنتیک گیاه و تاریخ کاشت هستند. در تحقیقات حال حاضر دنیا، تعداد ۳ تا ۵ پنجه برای گندم و جو مناسب است. امروزه در مزارعی که ظرفیت تولید زیادی دارند با افزایش تراکم کاشت (۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار) می توان از پنجه زنی بیش از حد جلوگیری کرد. باید توجه داشت مصرف بالای اوره پنجه زنی غیر موثر را افزایش می دهد.

در صورتیکه مطلب آموزشی “کوددهی گندم و جو در مرحله پنجه‌زنی” را مطالعه کنید، بیش تر با شرایط تغذیه برای پنجه زنی گندم و جو آشنا می شوید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
15
3
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22081
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22081
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی