راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چگونه می توان جوانه زنی و استقرار بهتری در گندم و جو داشت؟

جوانه زنی و استقرار دو فاکتور جدا ازهم هستند. جوانه زنی به چند فاکتور نیاز دارد. بذر با کیفیت، قوه نامیه مناسب بذر، حفظ رطوبت لازم برای جوانه زنی و دمای مناسب جوانه زنی، برای جوانه زنی موثر گندم و جو بسیار مهم است. برای استقرار بهتر توسعه اولیه ریشه یا ریشه چه اهمیت زیادی دارد. عمق کاشت در استقرار بسیار موثر است؛ کشت دستگاهی و استفاده از دستگاه خطی کار، ردیف کار و در کنار آن بذرمال با ترکیبات روی (مثل روی وافر دایان) روی استقرار اولیه ریشه بسیار موثر است و این استقرار باعث پنجه زنی مناسب در گندم و جو نیز خواهد شد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
2
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21775
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21775
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی