راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چه نکاتی در انتخاب بذر کلزا باید در نظر بگیریم؟

  • انتخاب رقم مناسب با شرایط منطقه،
  • یکدستی و یکنواختی بذر کلزا (اندازه تمام بذرها یکسان باشد)، بذرها به صورت توده غیریکنواخت در اختیار کشاورز قرار نگیرند. بذرهای هیبرید و از یک رقم معمولا سایز یکسانی دارند.
  • تازگی بذرها، از آنجایی که کلزا یک دانه روغنی است در صورتی که بذر تازه نباشد روغن درون دانه اکسیدشده و باعث کاهش کیفیت سبزشدن، جوانه زنی و استقرار خواهد شد.

یک راهکار مهم این است که برای اطلاعات تکمیلی مطلب آموزشی “۶ نکته کلیدی در کاشت بذر کلزا” را مطالعه کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22435
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22435
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی