راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

چه مواردی را قبل از کاشت بذر گندم و جو باید رعایت کنیم؟

عملیاتی که قبل از کاشت بذر گندم و جو باید انجام شود شامل:

  • ضدعفونی کردن بذر (با استفاده از قارچکش)
  • بذرمال با استفاده از ترکیبات دارای روی فراوان
  • محلول پاشی کودهای میکروبی روی زمین بعد از عملیات لولر (leveler)
  • استفاده از کودهای پایه و سپس اقدام به کاشت شود.

پیشنهاد تیم دایان برای کودهای میکروبی، نیتروباکتر، فسفوپاورباکتر، پتاس پاورباکتر و سولفوپاورباکتر دایان است.

چند نکته دیگر نیز باید برای کاشت بذر گندم و جو درنظر گرفت:

  • مصرف میزان بذر مناسب در هکتار
  • رعایت عمق کاشت و تراکم مناسب: کاشت عمیق بذر عاملی برای کاهش پنجه خواهد بود و بیماری هایی مثل پاخوره نیز توسعه می یابد که عاملی برای کاهش عملکرد است. بنابراین هرچه سطحی تر کشت شود شرایط بهتری ایجاد می شود. بهتر است گندم و جو به صورت خطی ردیف دار کاشته شوند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
5
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21622
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21622
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی