چرا پنجه زنی در گندم و جو اهمیت دارد؟

پنجه زنی در گندم و جو یکی از فاکتورهای عملکرد در خانواده گرامینه است و اهمیت آن به دلیل این است که به صورت مستقیم با فاکتور عملکردی در ارتباط است. تعداد پنجه در جو بیش از گندم است و تعداد پنجه های موثر در جو نسبت به گندم بیشتر است. اما، در گندم یک محور اصلی (پنجه موثر) و چند پنجه نیمه موثر و چند پنجه غیر مثمر یا غیر موثر وجود دارد. یعنی یک خوشه اصلی وجود دارد که بیشترین تعداد دانه را به خود اختصاص داده و بیشترین طول را دارد. چند خوشه با سایز متوسط می تواند تعداد دانه کمتر تولید کند و تعدادی از ساقه ها خوشه ندارند که ساختار علوفه ای گندم و جو هستند.  باید تعداد پنجه موثر را افزایش داد. بنابراین، تاریخ کاشت در تعداد پنجه موثر و کمک به افزایش عملکرد گیاه بسیار مهم است.

پیشنهاد می کنیم برای تغذیه در مرحله پنجه زنی، پادکست اهمیت مرحله پنجه‌زنی در افزایش عملکرد گندم و جو را بشنوید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22297
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22297
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی