چرا رنگ برگ های کلزا بنفش می شود؟

کلزا در ابتدای فصل کاشت معمولا با توجه به سرماهای شبانه با محدودیت جذب فسفر مواجه می شود. این محدودیت جذب فسفر باعث ارغوانی شدن برگ های ابتدایی کلزا می شود و معمولا مصرف یک ترکیب مانند مونو پتاسیم فسفات یا معمولا پتاس وافر را پیشنهاد می کنیم. این موضوع شروعش به دلیل سرما هست و علت آن نبود فسفر درون خاک نیست. عدم فراهمی یا عدم شرکت در واکنش باعث بنفش شدن برگ های کلزا شده که با مصرف یک کود فسفر مایع که سریعا قابل دسترس باشد، محدود می شود. کشاورزان باید مدنظر داشته باشند که فسفر فقط از طریق ریشه جذب می شود و از طریق برگ جذب صورت نمی گیرد. دیده می شود که کارشناسان این کود را به عنوان محلول پاشی توصیه می کنند درصورتی که جذب فسفر از برگ انجام نمی گیرد. بنابراین، در شرایط بحرانی نیازمند مصرف ریشه ای فسفر هستیم.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
6
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24631
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24631
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی