هنگامی که بعضی بخش های مزرعه کلزا سبز شده و برخی نه، چه کاری باید انجام داد؟

از آنجایی که کلزا دارای بذری ضعیف و روغنی است، در صورتی که قوه نامیه خوبی نداشته باشد باعث بدسبزی مزرعه کلزا می شود و کاهش عملکرد را به دنبال دارد. اگر این بدسبزی بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد باید کشت عوض شود یا مجدد کشت انجام شود، زیرا در انتها شاهد کاهش عملکرد زیادی خواهیم بود. نکته مهم اینجاست که حتما از سلامت بذری که کشت می کنیم و توده بذری مطمئن باشیم. اگر بذر کیفیت مناسب را داشته باشد و بتوانیم در عمق مناسب کشت کنیم، مسئله بدسبزی می تواند محدودتر شود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24641
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=24641
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی