راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

نقش تغذیه در کنترل آفات و بیماری های گندم و جو چگونه است؟

تغذیه در کنترل آفات و بیماری ها در تمام گیاهان به ویژه گندم و جو نقش بسیار زیادی دارد. هر چقدر سیستم ایمنی گیاه بیشتر تقویت شده و گیاه شرایط بهتری داشته باشد، جذب آفات کمتر خواهد شد. درنتیجه، میزبان خوبی برای بیماری ها و آفات نخواهد بود. درصورتی که، گیاه ضعف تغذیه داشته باشد و تنش جذب نیتروژن زیاد هم اتفاق بیفتد، می تواند میزبان خوبی برای آفات و بیماری های گندم و جو باشد. مصرف زیاد اوره (نیتروژن) در زمان نادرست سیگنالی برای جذب آفات است. مصرف اوره به صورت تقسیطی و درست در مزرعه، سن را یکی از آفات خطرناک است، جذب نخواهد کرد. همچنین، استفاده از برنامه غذایی و مصرف سیلیکون دایان می تواند بسیاری از بیماری ها مانند پاخوره را که باعث کاهش عملکرد شدید در مزارع گندم و جو می شود، مدیریت کند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22240
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22240
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی