مناسب ترین تاریخ کاشت گندم و جو در مناطق مختلف چگونه تعیین می شود؟

گندم و جو معمولا به عنوان کشت پائیزه محسوب می شوند. مقاوم ترین مرحله گندم و جو در برابر تنش های دمایی (سرما) مرحله پنجه زنی است. بنابراین، گندم و جو باید در تاریخی کاشته شوند که قبل از افزایش شدت سرما گیاه به پنجه برود تا گیاه بتواند در برابر سرما مقاومت نشان دهد. از آنجایی که جو نسبت به گندم دیرتر پنجه تولید می کند، باید زودتر کشت شود. علاوه براین، مقاومت گندم به سرما بیشتر و امکان کشت دیرتر آن وجود دارد.

تاریخ کاشت گندم و جو در مناطق مختلف باید با توجه به سرمای منطقه و دمای مناسب جوانه زنی و مراحل آبیاری، انتخاب شود تا قبل از رسیدن به سرما به پنجه زنی برسد. در مناطق مختلف کشت انتظاری گندم و جو نیز وجود دارد اما به دلیل کاهش تعداد پنجه موثر در کشت انتظاری، عملکرد آن به شدت کاهش می یابد.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
25
17
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21722
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21722
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی