مدیریت عناصرغذایی در کشت بهاره و پائیزه گندم و جو چه تفاوتی دارد؟

در کشت بهاره گندم و جو به دلیل اینکه ظرفیت پنجه موثر کم است و بیشتر گیاه تمایل به علوفه ای شدن دارد، باید تراکم کاشت را افزایش داد و برنامه غذایی سبک تری در کشت های بهاره استفاده می شود زیرا ظرفیت و پتانسیل تولید کم است. اما در کشت های پائیزه برنامه های غذایی سنگین تر است زیرا ظرفیت و پتانسیل تولید بیشتری دارند و پنجه های موثر بیشتری هم به واسطه حضور در سرما در گندم و جو شکل می گیرد. برای اطلاع بیش تر به پرسش و پاسخ تراکم مناسب کاشت گندم و جو مراجعه کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22164
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22164
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی