راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

کشن گندم و جو

مدار مناسب آبیاری برای کشت گندم و جو چند روزه است؟

مدار آبیاری با توجه سیستم آبیاری، کیفیت و ساختمان خاک و شرایط اقلیم منطقه تعیین می شود. معمولا پس از کشت گندم و جو یک یا دو مرحله الزام آبیاری برای سبز شدن و استقرار مناسب نیاز است. در طول فرآیند رشد با توجه به ظرفیت تولید، مدارهای بین ۱۵ تا ۲۰ روز شرایط مساعدی را برای آبیاری ایجاد می کند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
4
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21900
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21900
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی