عمق کاشت نامناسب گندم و جو چه مشکلاتی بوجود می آورد؟

عمق کاشت نامناسب گندم و جو باعث می شود که ظرفیت پنجه زنی موثر به شدت محدود شود و پنجه های علوفه ای که تشکیل سنبل نمی دهند، افزایش یابند که کاهش عملکرد را به دنبال دارد.

یکی دیگر از مشکلاتی که عمق کاشت نامناسب ایجاد می کند، افزایش بیماری هایی مثل پاخوره که باعث قطع طوقه و از بین رفتن طوقه می شود است که در ایجاد ورس در مزرعه نقش دارد.

علاوه بر عمق کاشت گندم و جو به میزان بذر مصرفی و تراکم بوته گندم و جو نیز دقت کنید تا نتیجه مطلوبی بگیرید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21761
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21761
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی