زمانی که کشت تابستان، مثل چغندر روی زمین است برای مدیریت کاشت گندم و جو چه کاری باید انجام شود؟

پس از کشت های سبز برگ مثل چغندرقند، به دلیل برداشت دیرهنگام معمولا کشت انتظاری گندم و جو امکان پذیر است. درنتیجه، باید مقدار بذر مصرفی افزایش یابد و از آنجایی که کشت معمولا انتظاری است، ظرفیت تولید گندم و جو کاهش می یابد. از این جهت به آن کشت انتظاری گفته می شود که سبزینگی و استقرار و پنجه زنی قبل از سرما شکل نمی گیرد. باید بلافاصله پس از برداشت چغندر، کاشت گندم و جو انجام شود. همچنین، استفاده از برنامه غذایی گندم و جو برای کشت الزامی است.

تیم دایان برای بهبود عملکرد کاشت گندم و جو شما عزیزان استفاده از برنامه غذایی را پیشنهاد می کند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21733
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21733
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی