بذر مناسب برای گندم و جو باید چه شاخصه هایی داشته باشد؟

برای رسیدن به عملکرد مطلوب مزرعه تان، باید بذر مناسب برای گندم و جو انتخاب کنید.

در ادامه شاخص های مهم انتخاب بذر را مطالعه می کنید.

  • خلوص ژنتیکی مناسبی داشته باشد (از یک رقم باشد).
  • بذرها یکسان و یک اندازه باشند (نباید ریز و درشت باشند).
  • خلوص فیزیکی داشته باشد ( فاقد بذر شکسته و بذور علف های هرز و غیره باشد).
  • درصد جوانه زنی، بیش از ۹۵ درصد باشد.
  • سرعت جوانه زنی مناسب داشته باشند و بذرها کهنه نباشند.

قبل از کاشت، از قارچ کش و بذرمال با ترکیبات دارای درصد زیاد روی که به استارت جوانه زنی و استقرار کمک می کند، استفاده شود.

پیشنهاد ما به شما کشاورزان عزیز این است که برای بذرمال و بهبود جوانه زنی و استقرار گندم و جو از روی وافر دایان استفاده کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21586
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21586
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی