بذرمال چیست و چه اهمیت و تاثیری بر کشت گندم و جو دارد؟

بذرمال گندم و جو نقش مهمی در استقرار گیاهچه گندم و جو دارد، زیرا اگر استقرار خوبی برای گیاهچه نداشته باشید، پنجه زنی مناسبی در گندم و جو نخواهید داشت. بذر گندم و جو پس از جوانه زنی باید سریعا مستقر شود یا استقرار پیدا کند تا بتواند از منابع آبی و عناصر غذایی خاک استفاده کند. پس تنها به دنبال جوانه زنی سریع نباشید بلکه به استقرار سریع و پرقدرت گیاهان گندم و جو نیز توجه کنید. برای این موضوع باید از همان ابتدا توسعه ریشه مناسب باشد و در واقع پس از جوانه زنی، ریشه چه سریع توسعه یابد و با جذب منابع به سمت توسعه بخش هوایی نیز برود. برای این منظور عنصر روی بسیار برای استقرار پرقدرت و سریع موثر است چون عنصر روی پیش ساز اسیدآمینه تریپتوفان است و این اسیدآمینه پیش ساز هورمون اکسین است که اکسین نیز دارای نقش مهمی در تولید و توسعه ریشه می باشد.

پیشنهاد ما این است که برای بذرمال از روی وافر دایان استفاده کنید تا پس از جوانه زنی، بذر گندم و جو سریعا بسمت توسعه ریشه و استقرار سریع برود. مزیت دیگر بذرمال با روی وافر دایان این است که محدودیت زمانی برای بذرمال وجود ندارد و چند ماه قبل از کاشت هم امکان استفاده از بذرمال با روی وافر دایان وجود دارد.   

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
9
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21840
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21840
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی