با توجه به اقلیم غالب کشور و محدودیت منابع آبی و سطح زیر کشت بالای گندم و جو چه روش آبیاری را پیشنهاد می کنید؟

استفاده از روش آبیاری نمی تواند یک نسخه کلی برای مزارع گندم و جو تمام کشور باشد. در هر منطقه با توجه به هدف تولید و اقلیم منطقه می توان سیستم آبیاری را تعریف کرد. اگر در مزرعه گندم و جو، بذر مادری تولید می شود باید شرایط و پتانسیل تولید را افزایش داد. همچنین، اگر مزرعه در منطقه ای است که دارای ظرفیت تولید اقلیمی زیاد است، باید از سیستم آبیاری قطره ای استفاده شود تا بتوان به حداکثر پتانسیل تولید دست پیدا کرد. در مناطقی که ظرفیت تولید کمتری دارد، بهتر است از سیستم های آبیاری ارزان تر استفاده شود.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21917
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=21917
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی