اگر در مزرعه گندم و جو مقدار بذر کمتر از حد مطلوب کاشته شود، بعدا امکان جبران وجود دارد؟

اگر تراکم مناسب در مزرعه گندم و جو رعایت نشود باعث کاهش عملکرد خواهد شد اما با مدیریت تغذیه می توان با افزایش تعداد پنجه در بوته به بهبود عملکرد کمک کرد. با ایجاد تعادل عناصر در برنامه غذایی گندم و جو می توان به پر شدن دانه در پنجه های فرعی (غیرموثر) و وزن هزار دانه کمک کرد.

برای دریافت اطلاعات در مورد میزان بذر مناسب مزرعه گندم و جو به پرسش و پاسخی که در این مورد تنظیم شده، مراجعه کنید.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22316
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22316
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی