آیا محلول پاشی گندم و جو کمکی به افزایش عملکرد می کند؟

هر برنامه غذایی شامل دو شیوه مصرف است: محلول پاشی و مصرف ریشه ای. اگر محلول پاشی گندم و جو در زمان مناسب، با کود مناسب و در مقدار مناسب انجام شود، تاثیرگذار خواهد بود. به ویژه، در زمان پنجه زنی گندم و جو با محلول پاشی پتاس وافر دایان همراه با ریزمغذی دایان می توان جایگاه تعداد دانه را در خوشه افزایش داد. همچنین، محلول پاشی سیلیکون دایان می تواند مقاومت گندم و جو را نسبت به سرما افزایش دهد. با محلول پاشی کلسیم و ریزمغذی در زمان ظهور خوشه می توان به حفظ شرایط فتوسنتز در برگ پرچمی کمک کرد. در زمان شیری شدن دانه محلول پاشی سیلیکون دایان به انتقال محتوا از ساختارهای برگی به ویژه برگ پرچمی به سمت دانه کمک می کند.

نگارش و تالیف: تیم تحقیق و توسعه دایان (شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور). نشر این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22123
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=22123
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی