پرسش و پاسخ گندم و جو

سوالی دارید؟ از تیم مشاوره دایان بپرسید...

hero page e1630839149660
محبوب ترین مطالب گندم و جو
32c263db13 1
گندم و جو

تغذیه و کود در مرحله پنجه زنی گندم و جو

زمان بندی صحیح مصرف کودها در گندم برای افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش بهره وری محصول و تولید محصول سالم اهمیت زیادی دارد.

از مهمترین مراحل رشدی که میتواند اثرات زیادی در افزایش عملکرد نهایی داشته باشد مرحله پنجه زنی گندم و جو است. برای دستیابی به عملکرد مطلوب ضمن حفظ کیفیت خاک، باید به تغذیه و کوددهی در مرحله پنجه زنی گندم و جو توجه ویژه داشت. در این مقاله اهمیت پنجه زنی و کودهای مورد نیاز طی مرحله پنجه زنی گندم و جو بررسی می شوند.

ادامه مطلب »