تغذیه گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء

تغذیه گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء

عدم توجه به مصرف کود برای گوجه فرنگی بخصوص پس از انتقال نشا به زمین اصلی منجر به ضعف بوته ها و کاهش شدید عملکرد گوجه فرنگی می شود. هنوز بسیاری افراد عقیده دارند که گوجه فرنگی نیاز کودی خاصی ندارد و با مصرف چند کود می توانند از گوجه فرنگی عملکرد بگیرند. اما با توجه به اینکه گوجه فرنگی باید حتما گل بدهد تا گل به میوه تبدیل شود و به عملکرد برسید، پس ضرورتا نیازمند یک برنامه غذایی درست و اصولی برای مزرعه خود هستید.

چرا تغذیه گوجه فرنگی پس از انتقال نشا مهم است؟

مرحله انتقال نشا گوجه فرنگی به مزرعه
مرحله انتقال نشا گوجه فرنگی به مزرعه

اهمیت گوجه فرنگی در کشور ما مسئله ای انکارناپذیر است و با توجه به افزایش مصرف این محصول مهم، باید به تمام جنبه های تولید گوجه فرنگی با هدف افزایش عملکرد توجه ویژه داشته باشیم. در تمام گیاهانی که به صورت نشایی به مزرعه منتقل می شوند، اگر پس از انتقال به زمین اصلی تغذیه درست و اصولی انجام نشود، تقریبا بیش از ۳۰ درصد نشاها به دلیل شوک انتقال از بین می روند و دیگر این خسارت جبران نمی شود.

تغذیه گوجه فرنگی پس از انتقال نشا تا گلدهی

گل گوجه فرنگی قبل از گرده افشانی
گل گوجه فرنگی قبل از گرده افشانی

گیاهان کوچک گوجه فرنگی که نشا (نشاء) نیز نامیده می شوند، پس از انتقال به دلیل تغییر شرایط محیطی وارد فاز سازگاری می شوند. به همین دلیل باید نکات تغذیه ای برای حفظ شادابی نشاها بخوبی رعایت شود. درست است که تنوع ارقام گوجه فرنگی بسیار زیاد است، اما در تمام ارقام بعد از اینکه نشاها را منتقل کردید حتما باید از یک سری کودها استفاده کنید تا اثرات ناشی از شوک انتقال کاهش یابد و گیاه به سمت توسعه ریشه و استقرار مناسب پیش رود. مصرف کودهای حاوی آمینواسیدها و عنصر روی و نیتروژن به افزایش سبزینگی و فتوسنتز بوته های جوان گوجه فرنگی کمک می کند، اما به میزان مصرف کودهای ازته بسیار دقت کنید زیرا اگر بیش از حد باشد منجر به تاخیر در گلدهی خواهد شد. در ادامه برای افزایش گل انگیزی و جایگاه گل، افزایش گرده افشانی و کیفیت ظهور گل در بوته های گوجه فرنگی، باید از کودهای دارای عناصر کلسیم، ریزمغذی و روی استفاده شود. مصرف کودهای حاوی عنصر سیلیسیوم هم در این مرحله و هم در سایر مراحل برای محافظت و درمان و توسعه ریشه های بوته گوجه فرنگی بسیار مفید خواهد بود. 

در تمام مزارع گوجه فرنگی از انتقال نشا تا برداشت، داشتن یک برنامه تغذیه ای یا برنامه غذایی بسیار به بهبود عملکرد کمک می کند و البته بسته به شرایط اقلیمی و محصول، اختصاصی نیز است.

تغذیه گوجه فرنگی از گلدهی تا آغاز رشد میوه ها

میوه تازه تشکیل شده و در حال رشد گوجه فرنگی
میوه تازه تشکیل شده و در حال رشد گوجه فرنگی

در گوجه فرنگی گلدهی و گرده افشانی نقش بسیار مهمی دارد، از این نظر که اگر انتقال گرده به کلاله صورت نگیرد و لقاح پوچ باشد، عملا میوه ای تشکیل نشده و عملکردی هم نخواهید داشت. پس دقت داشته باشید که حتما پس از انتقال نشا، تغذیه اصولی را رعایت کنید تا گیاهان مزرعه شما قوی باشند و رشد کافی برای گلدهی و گرده افشانی و لقاح را داشته باشند.

از زمانیکه گل های گوجه فرنگی گرده افشانی و تلقیح شده و میوه ها به اصطلاح تشکیل می شوند تا درشت شدن میوه ها، مرحله ای بسیار حساس در گوجه فرنگی است. کوچکترین بی توجهی به تغذیه درست و اصولی و عدم مدیریت سایر عوامل در این زمان منجر به ریزش گل ها و سپس میوه های تازه تشکیل شده، می شود. ضمن اینکه اختلال در گرده افشانی و لقاح و آسیب به میوه ها در اثر تنش های محیطی و یا آفات و بیماری ها باعث بدشکلی یا دفرمه شدن میوه ها جوان نیز می شود. اما اگر گیاهان شما قوی باشند قطعا میوه ها نیز رشد مطلوبی داشته و دفرمه نخواهند شد.

به دلیل اینکه بعد از گلدهی و تشکیل میوه گوجه فرنگی باید گیاهان شاخه و برگ کافی برای فتوسنتز و انتقال مواد به میوه ها را داشته باشند تا ظرفیت سازی برای افزایش سایز گوجه فرنگی نیز صورت بگیرد، مصرف کودهای حاوی عنصر پتاسیم (سولفات پتاسیم پودری) و نیتروژن و کودهای دارای آمینواسید در این مرحله پیشنهاد می شود. متاسفانه برخی افراد در محلول پاشی کود اوره برای گوجه فرنگی افراط می کنند، مجددا تاکید می کنیم که در مصرف کودهای ازته مانند اوره دقت کنید زیرا نیتروژن بیش از حد در این مرحله باعث ریزش میوه های کوچک خواهد شد.

دریافت برنامه رایگان کوددهی مزرعه گوجه فرنگی

نکات مهم در بحث تغذیه گوجه فرنگی پس از انتقال نشا می تواند به بهبود مدیریت مزرعه گوجه فرنگی شما کمک کند. تیم دایان مشتاقانه پذیرای نظرات، پیشنهادات و تجربیات شما در ارتباط با تغذیه مزارع گوجه فرنگی است. از حسن توجه شما به مطالب آموزشی تیم دایان سپاسگزاریم.

تیم علمی و تحقیقاتی دایان

سؤالات پرتکرار کشاورزان برای تغذیه گوجه فرنگی

 • علت رشد نکردن نشا گوجه فرنگی چیست؟

عوامل مختلفی باعث رشد نکردن نشا گوجه فرنگی می شوند که از جمله آن ها عدم آبیاری و تغذیه گوجه فرنگی پس از انتقال نشا است. گرما هوا پس از انتقال و آلودگی خاک و حضور آفات و بیماری ها نیز از دیگر عوامل رشد نکردن نشا گوجه فرنگی هستند.

 • چه کودهایی برای تغذیه نشا گوجه فرنگی پس از انتقال لازم است؟

مصرف کافی کودهای حاوی آمینواسیدها و عنصر روی و نیتروژن به افزایش سبزینگی و فتوسنتز بوته های جوان گوجه فرنگی کمک می کند. برای افزایش گل انگیزی و جایگاه گل، کودهای دارای عناصر کلسیم، ریزمغذی و روی بسیار مفید خواهند بود. استفاده از کودهای حاوی عنصر سیلیسیوم هم در این مرحله و هم در سایر مراحل برای محافظت و درمان و توسعه ریشه ها بسیار مفید خواهد بود. 

 • چه کودی در زمان گلدهی بوته گوجه فرنگی استفاده کنیم؟

دقت داشته باشید که تنها یک کود در گلدهی گوجه فرنگی موثر نیست بلکه مجموعه ای از کودها برای گلدهی نیاز هستند. برای افزایش گل انگیزی و جایگاه گل، افزایش گرده افشانی و کیفیت ظهور گل در بوته های گوجه فرنگی، کودهای دارای عناصر کلسیم، ریزمغذی و روی بسیار مفید خواهند بود.

 • آیا می توانیم از کود مرغی برای گوجه فرنگی و نشا آن استفاده کنیم؟

بطور کلی استفاده از کودهای مرغی یا دامی اگر کاملا پوسیده نباشند باعث بروز پوسیدگی ها ریشه در بوته گوجه فرنگی می شوند. سعی کنید تا حد امکان مصرف کودهای مرغی و یا دامی را محدود کنید.

 • آیا محلول پاشی کلسیم گوجه فرنگی در افزایش گلدهی موثر است؟

اینکه هر نوع کودی به صورت محلول پاشی یا ریشه ای مصرف شود بستگی به شرایط مزرعه و منطقه شما دارد اما کودهای حاوی عنصر کلسیم یکی از کودهایی است که در بهبود گلدهی گوجه فرنگی موثر است اما باید سایر کودها نیز مصرف شوند و تنها کودهای کلسیمی در گلدهی موثر نیستند.

 • بهترین نشا گوجه فرنگی را از کجا تهیه کنم؟

خصوصیات ارقام گوجه فرنگی که در هر ناحیه کشت می شود بسته به شرایط اقلیمی هر منطقه متفاوت است و نمی توان یک رقم گوجه فرنگی را نام برد که برای همه مناطق بهترین باشد. پیشنهاد می کنیم از جهاد کشاورزی منطقه خود پیگیر خزانه های معتبر نشا گوجه فرنگی باشید.

 • آیا محلول پاشی در رشد گوجه فرنگی موثر است؟

مصرف کودها در گوجه فرنگی چه به صورت محلول پاشی و چه به صورت ریشه ای در رشد گوجه فرنگی موثر هستند اما بسته به شرایط اقلیمی منطقه و مزرعه، روش مصرف هر کودی متفاوت است.

 • محلول پاشی کود اوره برای گوجه فرنگی چقدر در گلدهی موثر است؟

بطور کلی باید در مصرف کود اوره برای گوجه فرنگی دقت کنید زیرا مصرف بیش از حد اوره منجر به تحریک رشد رویشی و تاخیر در گلدهی می شود. نوع مصرف کود اوره هم بسته به شرایط منطقه و مزرعه فرق دارد ولی بطور معمول محلول پاشی اوره برای گوجه فرنگی در برخی نواحی خاص ایران انجام می شود.

 • مصرف هورمون گلدهی گوجه فرنگی چقدر در تغذیه پس از انتقال نشا اثر دارد؟

هزینه استفاده از هورمون گلدهی گوجه فرنگی برای کشاورزان مقرون بصرفه نیست و به همین دلیل توصیه نمی شود. بهترین راه این است که با تغذیه درست و اصولی بوته های گوجه فرنگی را تقویت کنید تا بطور طبیعی گیاه به سمت گلدهی پیش رود.

 • فواید کود پتاس برای گوجه فرنگی چیست؟

کود پتاس برای افزایش انتقال قند از برگ ها به میوه ها موثر است و به افزایش ظرفیت سازی سایز میوه کمک می کند.

 • کود افزایش گلدهی گوجه فرنگی چیست؟

فقط یک کود برای گلدهی گوجه فرنگی اثر ندارد بلکه مجموعه ای از کودها برای گلدهی نیاز هستند. برای افزایش گلدهی در بوته های گوجه فرنگی، کودهای دارای عناصر کلسیم، ریزمغذی و روی بسیار مفید خواهند بود.

 • خواص کود آهن برای گوجه فرنگی و گلدهی آن چیست؟

اگر بوته گوجه فرنگی دچار کمبود آهن باشد و علائم آن در مزرعه مشاهده شود، مصرف کود آهن به میزان کافی و در زمان درست می تواند به رشد بهتر بوته ها کمک کند ولی در صورتیکه علائمی از کم بودن آهن در مزرعه وجود ندارد لزومی به مصرف کود آهن نیست. بهترین کار استفاده از برنامه غذایی مزرعه گوجه فرنگی و مصرف درست و اصولی کودها است تا کمبودی مشاهده نشود.

 • آیا مصرف کود حیوانی برای گوجه فرنگی پس از انتقال نشا پیشنهاد می شود؟

تیم دایان پیشنهاد می کند که حتی الامکان مصرف کودهای حیوانی یا دامی را محدود کنید، اما اگر کشاورز عزیزی متحمل هزینه برای خرید کود حیوانی شده است باید کودهای حیوانی یا دامی کاملا پوسیده را به میزان کافی مصرف کند زیرا کود دامی نپوسیده مشکلات زیادی مانند پوسیدگی های ریشه و طوقه را به دنبال دارد. 

منابع استفاده شده در این مقاله

+ Drip Irrigation and Fertigation Management of Processing Tomato. (2009). Vegetable research and information center. University of California. 
+ https://www2.ipm.ucanr.edu/agriculture/tomato/Fertilization/
بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برنامه غذایی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

هزینه نگارش برنامه: رایگان!

هزینه نگارش: رایگان!