کلاس آموزش زعفران

کلاس آموزشی زعفران با محوریت بررسی نکات مهم در کشت این محصول با ارزش در شهرستان زاوه استان خراسان رضوی برگزار شد.
تاریخ برگزاری ۲۱-۶-۱۳۹۸


تیم تخصصی دایان آماده برگزاری کلاس‌های آموزشی زعفران در تمامی مناطق ایران است. برای هماهنگی با دفتر مرکزی شرکت در ارتباط باشید.

شماره تماس دفتر مرکزی ۰۵۱۳۵۰۹۹۹۰۳