سیلیکون دایان

حجم بسته بندی : ۱ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: شیمیایی

% ۰

درصد سیلیکون SiO2

% ۰

درصد پتاسیم K2O

مزایای کود شیمیایی سیلیکون دایان

  • فرمولاسیون آن سیلیکات پتاسیم است و فاقد سدیم می‌باشد.
  • این محصول به صورت سوسپانسیون تولید شده است.
  • حاوی مقادیر بالایی از عنصر سیلیسیم می‌باشد.
  • ایجاد مقاومت در برابر بسیاری از بیماری‌های قارچی سطح برگ و میوه و ریشه
  • قابلیت مصرف به صورت محلول‌پاشی و مصرف ریشه‌ای را دارد.

توضیحات محصول

استفاده از سیلیکون دایان سبب ایجاد مقاومت در برابر تنش‌های محیطی مانند شوری، خشکی، گرما و عناصر سنگین می‌شود. تغذیه گیاه با سیلیکون دایان سبب افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و آفات خواهد شد. در مورد گیاهان نه تنها افزایش کمی محصول بلکه افزایش کیفیت محصول نکته حائز اهمیت است که مصرف سیلیکون دایان باعث افزایش کیفیت (رنگ، طعم، بو، مزه و …) در گیاهان خواهد بود. جذب و ذخیره سیلیسیم موجود در سیلیکون دایان در پهنای برگ باعث افزایش استحکام برگ خواهد شد. وجود سیلیکون در برگ و ساقه گیاه سبب افزایش مقاومت نسبت به ورس، بهبود راندمان جذب فسفر، منگنز، مس، آهن و روی از طرفی باعث افزایش تعداد پنجه، خوشه‌چه و وزن هزاردانه غلات می‌گردد.

نحوه مصرف محصول

باغات میوه: پس از تشکیل میوه‌ها تا زمان برداشت | محلول پاشی برگی (۲ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه‌ای (۲ لیتر در هکتار)

مرکبات: از تشکیل جوانه‌های برگی تا زمان برداشت | محلول پاشی برگی (۲ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه‌ای (۲ لیتر در هکتار)

گیاهان زینتی: در طول دوره رشد| محلول پاشی برگی (۱.۵ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه‌ای (۲ لیتر در هکتار)

گیاهان جالیزی: در طول دوره رشد| محلول پاشی برگی (۱.۵ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه‌ای (۲ لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی: محلول پاشی برگی (۱.۵ لیتر در هر هزار لیتر آب) _ مصرف ریشه‌ای (۲ تا ۳ لیتر در هکتار)

توجه: در زمان مصرف مقادیر پیشنهادی بیشتر نشده و در صورت نیاز دفعات مصرف افزایش پیدا کند.

توجه: این محصول نباید در یک مخزن همراه با کودها یا سموم شیمیایی مخلوط گردد.

راهنمای مصرف سیلیکون دایان