پتاس وافر دایان

حجم بسته بندی : ۱ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: شیمیایی

پتاس وافر دایان
% ۰

درصد پتاسیم K2O

% ۰

درصد فسفر P2O5

مزایای کود شیمیایی پتاس وافر دایان

  • کود پتاسیم دایان برای انواع محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای قابل استفاده است.
  • کود پتاس وافر دایان با روش مدرن سوسپانسیون تولید شده است.
  • این محصول دارای ۵۴ درصد پتاسیم (به فرم K2O) و میزان ۴۵ درصد فسفر (به فرم P2O5) می‌باشد.
  • حلالیت بالای این محصول باعث افزایش کیفیت و جذب حداکثری پتاسیم و فسفر توسط گیاه شده که منجر به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی خواهد شد.
  • این ترکیب با توجه به تنظیم pH در دامنه حلالیت عناصر موجود، کمترین ماندگاری را در خاک داشته و موجب حفظ خاک و محیط زیست می‌شود.

توضیحات محصول

کود پتاس وافر دایان حاوی ۵۴ درصد پتاسیم و ۴۵ درصد فسفر می‌باشد. از نقش‌های مهم پتاسیم می‌توان به انتقال قندها، کنترل روزنه‌ها، کوفاکتور بسیاری از آنزیم‌ها و پروتئین‌ها، تنظیم فشار اسمزی در سلول‌ها، کاهش حساسیت به بیماری‌ها در گیاهان اشاره کرد. پتاسیم باعث افزایش بسیاری از فعالیت‌های آنزیمی می‌شود که به فتوسنتز و تولید مواد غذایی کمک می‌کند. کود پتاسیم برای تولید غلات غنی از نشاسته بسیار حیاتی است. پتاسیم باعث حفظ فشار اسمزی سلولی شده و از هدر رفت آب سلول جلوگیری می‌کند. پتاسیم به عنوان عنصر افزایش کیفیت شناخته شده است. به همین دلیل در عواملی مانند اندازه، شکل، رنگ، طعم، عمر مفید و سایر فاکتور‌های کیفی محصولات کشاورزی اثر‌گذار است. پتاسیم بهترین کود برای درشتی میوه در باغات است. پتاس وافر دایان با درصد بالای پتاسیم و فسفر و خلوص بالای عناصر به تجربه کشاورزان پیشرو در چند سال اخیر، جزء بهترین کودهای تولیدی شرکت دایان شناخته شده است.

 

نحوه مصرف محصول

محلول پاشی: میزان مصرف به صورت محلول پاشی (برگ پاشی) در باغات و زراعت یک لیتر در هزار لیتر آب در هکتار توصیه می شود.

باغات: میزان مصرف همراه با آب آبیاری (ریشه ای) در باغات ۲ لیتر در هکتار در هر بار مصرف پیشنهاد می شود.

زراعت: میزان مصرف همراه با آب آبیاری (ریشه ای) در زراعت ۲ تا ۳ لیتر در هکتار در هر زمان مصرف پیشنهاد می شود. ( در صورت نیاز به مصرف بیشتر نباید در زمان مصرف از مقدار پیشنهاد شده بیشتر مصرف شود و فقط تعداد دفعات مصرف افزایش پیدا کند)

تک درخت: در صورت مصرف برای هر تک درخت می توان مقدار ۳ تا ۵ سی‌سی از این محصول را در ۲۰ لیتر آب حل کرده وسپس در محل آبیاری ریشه‌ها مورد استفاده قرار داد.

راهنمای مصرف پتاس وافر دایان