فسفو پاور باکتر دایان

حجم بسته بندی : ۵ لیتر

نوع کود : مایع

ماهیت کود: زیستی – میکروبی

جمعیت باکتری: ۱۰۷

 شامل مجموعه ای از سویه‌های سودوموناس و باسیلوس

مزایای کود زیستی فسفو پاور باکتر دایان

  • حاوی باکتری های آزادزی حل کننده فسفر غیرقابل جذب و تبدیل به فرم قابل جذب برای گیاه
  • حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران
  • سویه‌های منتخب در این محصول در کنار فعالیت اصلی خود توانایی تولید ترکیبات ضد تنش و آزاد سازی عناصر ریزمغذی موجود در خاک را نیز دارند

توضیحات محصول

کود فسفوپاورباکتر دایان باعث حلالیت فسفر نامحلول موجود در خاک می‌شود.

فسفر یکی از عناصر غذایی پرمصرف برای رشد و نمو گیاهان محسوب می‌شود. قسمت عمده فسفر موجود در خاک به شکل غیر قابل جذب (نامحلول) برای گیاه بوده و میزان فسفر قابل جذب (محلول) برای گیاهان در خاک‌های کشاورزی بسیار کم است.

باکتری‌های حل کننده فسفات با انحلال منابع فسفات معدنی نامحلول موجود در خاک مانند تری کلسیم فسفات، دی کلسیم فسفات هیدروکسی آپاتیت، سنگ فسفات و تبدیل این ترکیبات به فرم قابل جذب، نیاز گیاهان را به فسفر تأمین می‌کنند. جمعیت این باکتری‌ها امروزه در خاک به دلیل استفاده مداوم از سموم، علفکش‌ها و کودهای شیمیایی زیاد به شدت کاهش پیدا کرده است. این کود علاوه بر تأمین فسفر مورد نیاز گیاهان با تولید فیتوهورمون‌ها، اسید‌های آلی و قارچ کش‌ها باعث افزایش عملکرد گیاهان شده، pH خاک را تنظیم نموده، قابلیت جذب دیگر عناصر را افزایش داده و باعث اصلاح و احیاء خاک باغات و مزارع خواهد شد.

نحوه مصرف محصول

زراعت: در مزارع به دلیل فقر مواد آلی، کمبود جمعیت میکروارگانیسم های مفید در خاک و کثرت جامعه گیاهی در واحد سطح ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود.

باغات: در باغات بین ۵ تا ۷ لیتر در هکتار پیشنهاد می‌شود ولی مقدار مصرف بالاتر نیز تاثیرات مثبتی دارد.

شالیزارها: در شالیزار قبل از آماده سازی زمین برای کاشت محصول مصرف ۵ لیتر در هکتار این محصول زیستی پیشنهاد می‌شود.

راهنمای مصرف نینروباکتردایان