تغذیه و کود قبل از کاشت گندم و جو

در راه دستیابی به عملکرد مطلوب، کوددهی و تامین نیاز گیاه محدود به دوره رشد نمی شود بلکه این عملیات قبل از کاشت گندم و جو آغاز می شود. در حقیقت، اهمیت کودهای قبل از کاشت و در زمان کاشت نویددهنده یک شروع پرقدرت برای گیاه هستند. شروع قوی گندم و جو قبل از یخبندان برای حفظ پتانسیل عملکرد بسیار مهم است. در این مقاله کودهای مورد نیاز گندم و جو قبل و هنگام کاشت بررسی می شوند.

بذرمال قبل از کاشت گندم و جو

بذرمال قبل از کاشت گندم و جو با استفاده از ترکیبات دارای روی با درصد بالا می تواند کمک زیادی به بهبود جوانه زنی، استقرار بذر و رشد و توسعه ریشه کند. ترکیبات مانند روی وافر دایان که دارای مقادیر زیاد روی و همینطور اسیدآمینه تریپتوفان که پیش ساز هورمون اکسین (که دارای نقش زیاد در تولید و توسعه ریشه) هستند. یکی از بهترین گزینه ها برای تضمین خوب سبز شدن و استقرار مناسب مزرعه گندم و جو است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ” از بذر تا کاشت (راهنمای جامع کاشت بذر با هدف افزایش راندمان تولید)” مراجه کنید.

کود گوگرد قبل از کاشت گندم و جو

کود گوگرد قبل از کاشت گندم و جو از بهترین ترکیباتی است که میتواند به احیاء و اصلاح خاک کمک کند. کودهای گوگردی داخل خاک با هیدروژن ترکیب شده و اسیدسولفوریک تولید میشود. باعث تنظیم pH خاک شده و فعالیت میکروارگانیسم ها و باکتری های مفید موجود در خاک را افزایش میدهند. افزایش باکتری ها باعث افزایش حلالیت عناصر غذایی شده ریشه به خوبی میتواند از این عناصر استفاده کند.

توجه داشته باشید که گوگرد جامد با خلوص ۹۰ تا ۹۹ درصد استفاده کنید. این نوع از گوگرد غیرقابل حل در آب است و حتما باید بعد از مصرف گوگرد از باکتری های حل کننده گوگرد استفاده کرد. کودهای باکتری سولفوباکتر دایان برای مصرف بعد از گوگرد جامد توصیه می‌شود.

کود فسفر قبل از کاشت گندم و جو

اولین عنصری که ریشه برای جذب نیاز دارد فسفر است. فسفر انرژی گیاه را تامین میکند. یعنی هر اتفاقی که در گیاه میافتد نیاز به وجود فسفر هست. مدیریت فسفر نقش مهمی در افزایش راندمان در مزرعه گندم و جو دارد.

تامین فسفر قبل از کاشت گندم و جو به دو روش انجام میشود. یکی به صورت مصرف کودهای جامد دیرحل ( آهسته رهش ) و یکی با استفاده از کود زیستی یا کود میکروبی تأمین کننده فسفر میتوان عنصر فسفر را برای ریشه فراهم کرد. برای مصرف کود جامد به عنوان کود پایه میتوان از کود سوپرفسفات تریپل و برای مصرف کود میکروبی تأمین کننده فسفر میتوان از فسفوباکتر دایان استفاده کرد.

تحقیقات نشان داده است مصرف کود فسفر قبل یا حین کاشت عملکرد گندم و جو را افزایش می دهد. ولی باید توجه داشت که مصرف زیاد کود فسفر باعث کاهش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک میشود. مقدار مصرف کود فسفر بسیار مهم و تخصصی است.

کود پتاسیم قبل از کاشت گندم و جو

عنصر پتاسیم در نقل و انتقالات مواد غذایی درون گیاه نقش بسیار مهمی دارد. نقل و انتقالات درون گیاه از زمان جوانه زنی شروع شده و تا زمان رسیدگی کامل گندم و جو ادامه دارد! فراهمی پتاسیم در تمام مراحل رشد گیاه نیاز است ولی میزان نیاز به پتاسیم در مراحل مختلف فرق میکند.

تامین پتاسیم قبل از کاشت گندم و جو همانند فسفر به دو روش انجام میشود. یکی به صورت مصرف کودهای جامد دیرحل ( آهسته رهش ) و یکی با استفاده از کود زیستی یا کود میکروبی تأمین کننده پتاسیم میتوان عنصر پتاسیم را برای ریشه فراهم کرد.

از کود سولفات پتاسیم گرانول یا همان سولفات پتاسیم سنگی میتوان به عنوان کود پایه قبل از کاشت گندم و جو استفاده کرد. همچنین میتوان برای تأمین پتاسیم از کود میکروبی پتاس باکتر دایان نیز استفاده کرد.

از کود سولفات پتاسیم گرانول یا همان سولفات پتاسیم سنگی میتوان به عنوان کود پایه قبل از کاشت گندم و جو استفاده کرد. همچنین میتوان برای تأمین پتاسیم از کود میکروبی پتاس باکتر دایان نیز استفاده کرد.

آیا کود فسفوباکتر و پتاس باکتر دایان میتواند جایگزین کود های پایه شود؟

با توجه به افزایش بیش از حد قیمت کود سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم گرانول، کشاورزان گندم کار کمتر میل به استفاده از این کودها دارند. گیاه گندم و جو جز گیاهانی هستند که خروجی آنها از مزرعه زیاد نیست و به مقدارهای بالای کود نیاز ندارند. لذا کود فسفوباکتر و پتاس باکتر دایان میتواند جایگزین مناسبی برای سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم گرانول جهت تأمین فسفر و پتاسیم مورد نیاز برای گندم و جو باشد. البته دقت داشته باشید که وجود همزمان کود جامد و کود میکروبی نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت که میتوانید برای مدیریت تغذیه و کوددهی و همچنین مدیریت هزینه ها از برنامه غذایی گندم و جو دایان استفاده نمائید.

مصرف کود میکروبی قبل از کاشت گندم و جو

کودهای میکروبی (کود زیستی) منابع پرقدرتی برای حفظ عملکرد مطلوب، بهبود شرایط بیولوژیک خاک و همچنین تامین کننده عناصر غذایی برای گیاه هستند. با استفاده از کودهای میکروبی می توان مقدار مصرف کودهای شیمیایی را به حداقل رساند و یا در بعضی مواقع حذف کرد. کود میکروبی می توانند قبل از کاشت گندم و جو به صورت اسپری روی سطح خاک یا همراه آب در اولین آبیاری مصرف شوند.

اسپری کودهای قبل از کاشت گندم و جو در ارزیابی های ما در تیم تحقیقاتی دایان بهترین نتیجه را داشته است. در این روش کودها به صورت کاملا یکنواخت و با کمترین آسیب به خاک اضافه میشوند. در این روش باید دقت داشت که هر چه زمان اسپری باکتری ها به زمان کاشت بذر نزدیکتر باشد بهتر است.

در مزارع با سیستم آبیاری قطره ای، کودهای میکروبی را میتوان همراه با اولین آبیاری پس از کاشت گندم و جو  و یا با آبیاری بعد از سبز شدن مزرعه مصرف کرد.

اسپری کود میکروبی قبل از کاشت گندم و جو
اسپری کود میکروبی قبل از کاشت گندم و جو

مصرف کود اوره قبل از کاشت گندم و جو

کود اوره ترکیبی بسیار ارزشمند از نظر دارا بودن درصد بالای نیتروژن است. اما به سرعت در خاک شستشو شده و همچنین پس از مدتی اگر توسط ریشه جذب نشود به گاز تبدیل شده و از دسترس ریشه خارج میشود. با این توضیحات میتوان به این نتیجه رسید که قبل از کاشت گندم و جو زمان مناسبی برای مصرف اوره نیست. چون تا زمانی که گیاه سبز نشود، ریشه نیز جذب موثری ندارد و نمیتواند به سرعت نیتروژن اوره را جذب کند.

همچنین باید توجه داشت که مصرف کود اوره قبل یا هنگام کاشت مشکلاتی را نیز به همراه خواهد داشت. استفاده از کود اوره در صورتی که رطوبت کافی وجود نداشته باشد باعث افزایش شوری در اطراف بذر و بدسبزی مزرعه  خواهد شد. مقادیر خیلی کم آن قبل  از کاشت مانعی ندارد اما پس از سبز شدن، گیاه می تواند آن را مصرف کند. پس بهتر است کود اوره در مراحل رشد رویشی به صورت تقسیطی و در چند مرحله مصرف شود.

مصرف کود اوره قبل از کاشت گندم و جو

گیاه در هر مرحله از رشد به کاربردهای خاص کودی و سایر ترکیبات نیاز دارد. انجام برنامه های غیر ضروری و مصرف نادرست، در مقادیر نامناسب و در زمان نامناسب کودها برای گیاه مضر و با مسائل اقتصادی و زیست محیطی همراه خواهد بود. بنابراین به نفع کشاورز است که برنامه های کوددهی و سایر عملیات را در مواقع مورد نیاز انجام دهد. یک برنامه غذایی علمی و دقیق مزرعه شما را از این آسیب ها حفظ می کند. ما در تیم دایان همراه شما هستیم تا به صورت اقتصادی و با مدیریت هزینه ها، بهترین نتیجه را بر اساس شرایط موجود بگیرید. برای دریافت برنامه غذایی کلیک کنید.

امیدواریم مطلب آموزشی تغذیه و کود قبل از کاشت گندم و جو  مورد توجه و پسندتان قرار گرفته و با استفاده از آن بتوانید مدیریت صحیحی روی باغ خود داشته باشید. در صورتی که در این زمینه سوال، نظر و یا تجربه‎‌ای دارید از بخش نظرات همین صفحه با سایر کشاورزان در میان بگذارید. پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم.

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است. استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع و درج لینک مانعی ندارد.

سؤالات متداول کشاورزان در ارتباط با کود قبل از کاشت گندم و جو

  • کوددهی قبل از کاشت گندم و جو چه اهمیتی دارد؟

یک شروع خوب یک پایان خوب را به همراه خواهد داشت. مصرف کودهای پایه و میکروبی قبل از کاشت گندم و جو به رشد و توسعه بهتر ریشه، استقرار بهتر و پنجه زنی بهتر کمک می کند.

  • چه کودهایی می توان قبل و هنگام کاشت گندم و جو استفاده کرد؟

تمام یا بخشی از کودهای فسفاته و پتاسیمی قبل از کاشت گندم و جو قابل استفاده هستند. کودهایی که قبل یا هنگام کاشت گندم و جو مصرف می شوند باید کودهای دیرحل (آهسته رهش) باشند. منابع کودی سولفات پتاسیم گرانول و سوپرفسفات تریپل برای مصرف قبل یا هنگام کاشت گندم و جو مناسب هستند.

  • چرا باید ازکودهای میکروبی قبل از کاشت گندم و جو استفاده کنیم؟

استفاده از کودهای میکروبی قبل از کاشت گندم و جو سبب افزایش حلالیت عناصر شده و شرایط را برای جذب عناصر توسط ریشه گیاه بهبود می دهد. زمانی که کودهای میکروبی قبل از کاشت استفاده شوند مزرعه دوره طولانی تری از مزایای تغذیه ای که برای گیاه ایجاد می کنند استفاده خواهد کرد.

  • مصرف کود اوره قبل از کاشت گندم و جو لازم است؟

خیر- کود اوره حلالیت زیادی دارد، آبشویی می شود و با تبدیل شدن به گاز از دسترس گیاه خارج می شود. درنتیجه، مصرف آن قبل از جوانه زنی هیچگونه اثری ندارد و ضمن پرداخت هزینه اضافی می تواند سبب ایجاد شوری و عدم جوانه زنی بذر شود.

منابع

Chandran, S., Uni, M. R, Thomas, S. 2019. Organic farming; Chapter 2: Fertilizer management strategies for enhancing nutrient use efficiency and sustainable wheat production. Panhwar, Q. A., Ali, A., Naher, U. A., Memon, M. U.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128132722000021
این آموزش را دوست داشتید؟
4
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=14360
				
			
برنامه غذایی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=14360
				
			
بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت برنامه غذایی اختصاصی

برای باغ و مزرعه‌ات برنامه کوددهی اختصاصی داشته باش!

ارسال موفق درخواست

درخواست شما با موفقیت ارسال شد. منتظر تماس کارشناسان شرکت باشید!