چند اصل در افزایش رنگ گیری میوه انار

زمانیکه صحبت از رنگ میوه انار می شود، فکر افراد به سمت رنگ قرمز به اصطلاح خاصی می رود که با رنگ میوه های دیگر قابل قیاس نیست. البته که بحث ژنتیک در رنگ میوه چه در انار و چه در سایر میوه ها بسیار مهم است اما اگر طی دوره افزایش رنگ گیری میوه انار تدابیر لازم را انجام ندهید، رنگ مطلوبی نخواهید داشت. دقت کنید که همه موارد مدیریتی مانند آبیاری و تغذیه و کنترل آفات و بیماری ها در افزایش رنگ گیری میوه انار موثرند و همچنین نقش بسیار کلیدی اقلیم که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.

چرا باغدار به دنبال افزایش رنگ گیری میوه انار است؟

رنگ برای باغدار بسیار مهم است و نمی توان انتظار داشت که علاوه بر عملکرد بالا به رنگ میوه بی توجه باشد. رنگ میوه انار از خصوصیات کیفی آن است که اگر مطلوب و بازارپسند باشد بسیار در سود اقتصادی باغدار اثرگذار است.

دقت کنید که در اینجا منظور از افزایش رنگ گیری میوه انار بهبود رنگ دانه های انار یا همان Arils است و ما به رنگ پوست انار در این مطلب اشاره ای نمی کنیم چون بخش خوراکی انار دانه های آن است.

رنگ میوه انار مانند سایز انار یک صفت ژنتیکی است و همانطورکه میزان درشت شدن ارقام مختلف انار (برای مطالعه نکات آموزشی درشت شدن میوه انار کلیک کنید) با هم متفاوت است، از نظر رنگ میوه نیز، ارقام با هم متفاوت اند. اما این صفت، قابلیت تغییر با توجه به اقلیم، آبیاری و تغذیه را دارد و با مدیریت درست باغ انار امکان افزایش رنگ گیری میوه انار وجود دارد.

اقلیم منطقه فاکتور مهمی که کنترل آن در دست باغدار نیست!

دانه سفیدی و عدم افزایش رنگ گیری میوه انار

همه باغداران انار در جریان هستند که طی سال های گذشته، تغییرات اقلیمی در کشور منجر به خسارات زیادی شده که از جمله آن ها دما بالا بوده که در بسیاری از باغات انار منجر به کاهش شدید رنگ میوه انار یا دانه سفیدی انار شده است. از آنجاییکه امکان کنترل اقلیم در دست ما نیست پس بهتر است با تکیه بر علم و تجربه یک سری تکنیک ها را به صورت مصنوعی برای افزایش رنگ گیری میوه انار بکار ببریم تا دانه سفیدی را تا حد زیادی کاهش دهیم.

در ادامه اصول و تکنیک های مهم برای افزایش رنگ گیری میوه انار را مطالعه می کنید.

چه اصولی باید برای افزایش رنگ گیری میوه انار رعایت شود؟

برای رسیدن به رنگ میوه انار باید نکات مهم و اصولی را برای باغتان انجام دهید تا به نتیجه دلخواه برسید. نکته جالب توجه این است که ما با تکنیک های تغذیه می توانیم سیگنال هایی که نیاز است درخت برای رنگ گیری انار به میوه برساند را به صورت مصنوعی ایجاد کنیم. برنامه کود دهی اصولی و آبیاری صحیح از جمله این تکنیک ها است.

برنامه کود دهی برای افزایش رنگ گیری میوه انار

برای افزایش رنگ میوه انار قطعا نیاز به مدیریت تغذیه دارید و بدون برنامه غذایی انار نمی توانید انتظار رنگ گیری خوبی از انار را داشته باشید. متاسفانه برخی افراد به باغداران عزیز فقط یک کود خاص را توصیه کرده و تاکید دارند که با یک کود، باغدار می تواند به راحتی شاهد افزایش رنگ گیری میوه انارهای خود باشد! اما در کنار مدیریت سایر عوامل باید بر اساس برنامه مصرف کود باغ انار پیش بروید و توجه داشته باشید که تنها با یک کود نمی توانید باعث افزایش رنگ گیری میوه انار بشوید.

رنگ میوه انار به دلیل حضور رنگدانه های آنتوسیانینی است که پایه قندی دارند. هر چه با تغذیه بتوانید ظرفیت قند میوه را افزایش دهید تا درشت مولکول های قندی به قندهای کوچکتر شکسته شوند، رنگ میوه انار بیش تر می شود. از طرفی برای انتقال قند از برگ به میوه برای افزایش رنگ گیری میوه انار باید ظرفیت پتاسیم میوه هم افزایش یابد که با محلول پاشی ترکیبات پتاسیمی این امکان فراهم می شود. البته مصرف ریشه ای کودهایی مانند مونوپتاسیم فسفات یا سولفات پتاسیم هم مفید است.

نکته دیگر افزایش اکسیداسیون قندها این است که طی شب و در زمان افزایش رنگ گیری میوه انار، محلول پاشی با آب انجام شود تا به دلیل افزایش اکسیژن در باغ، قند میوه زیاد شده و در نهایت رنگ میوه انار هم افزایش یافته و باکیفیت تر شود. هر چه محلول پاشی شب بیش تر باشد ظرفیت اکسیژن هم بیش تر می شود.

در مناطق کوهستانی که شب های سردی در زمان رنگ گیری دارند، بیش تر شاهد افزایش رنگ گیری میوه انار هستید. در مناطقی که شب های گرمی مانند گلستان دارند ظرفیت رنگ گیری کم تر است اما با تغذیه باز هم امکان افزایش رنگ است، به همین دلیل توصیه به محلول پاشی شبانه می شود تا کاهش دما با محلول پاشی به افزایش رنگ میوه انار کمک کند.

افزایش رنگ گیری میوه انار در رادیو دایان

آبیاری برای افزایش رنگ گیری میوه انار

آبیاری قطره ای در باغ انار

در تمام تحقیقات و تجربیات باغداران مشخص شده است که نباید بدون آبیاری درست و کافی باغ، انتظار افزایش رنگ گیری میوه انار را داشته باشید. هر چند نقش هیچ عاملی در افزایش رنگ گیری میوه انار را نمی توان نادیده گرفت اما اگر آبیاری انجام نشود هیچ عملیات دیگری مانند مصرف کود و مبارزه با آفات و بیماری ها نیز امکان پذیر نیست. در چند دهه اخیر به دلیل افزایش بیش از حد دما در مناطق انارکاری کشور متاسفانه بسیاری باغات یا از بین رفته و یا مشکلات تنش خشکی را داشته اند. همین مسئله منجر به بروز پدیده دانه سفیدی انار و یا عدم افزایش رنگ گیری میوه انار هم شده است. با توجه به اینکه نمی توان اقلیم را کنترل کرد، باید به برنامه مصرف کود انار دقت کافی را داشته باشید تا در کنار آبیاری کافی و در زمان درست بتوانید تا حدودی با افزایش مقاومت درختان انار پدیده دانه سفیدی را کم کنید و شاهد افزایش رنگ گیری میوه انار باشید.

میزان و دور آبیاری باغ انار بسته به اقلیم منطقه و بافت خاک و … دارد. بطور معمول در زمان افزایش رنگ گیری میوه انار دور آبیاری ۵ تا ۷ روز در نظر گرفته می شود.

سوالات رایج در مورد افزایش رنگ گیری میوه انار

 • آیا کود مرغی برای درخت انار باعث افزایش رنگ گیری میوه انار می شود؟

خیر، کودهای مرغی به دلیل دارای بودن نیتروژن معمولا برای رنگ گیری توصیه نمی شوند. اگر برای افزایش رنگ گیری میوه انار نیاز به نیتروژن باشد باید از کود اوره به صورت محلول پاشی در شب استفاده شود.

 • فواید کود پتاس برای درخت انار و افزایش رنگ گیری میوه انار چیست؟

کودهای پتاسیمی به دلیل نقش پتاسیم برای انتقال قندها به میوه و افزایش رنگ گیری میوه انار مهم هستند و باید طبق برنامه کود دهی مصرف شوند.

 • آیا کود آهن برای درخت انار و افزایش رنگ گیری میوه انار مفید است؟

قطعا کود آهن طبق برنامه غذایی و بسته به مرحله رشدی برای درخت انار مفید است اما نحوه مصرف آن باید به همراه کمپلکس EDTA باشد تا باعث افزایش رنگ گیری میوه انار شود.

 • آیا می توانم کود گاوی برای افزایش رنگ گیری میوه انار مصرف کنم؟

پیشنهاد ما به باغداران عزیز این است که تا حد امکان مصرف کودهای حیوانی مانند کود گاوی را محدود کنند زیرا مصرف کودهای حیوانی یا دامی در باغ انار باعث پوسیدگی های طوقه و ریشه و گسترش بیماری ها می شود، مگر اینکه کود دامی کاملا فرآوری شده باشد.

 • آیا کود اوره برای درخت انار و افزایش رنگ گیری میوه انار لازم است؟

بله ولی در زمان درست و به میزان کافی باید مصرف شود و رعایت برنامه غذایی که شامل کودهای لازم از جمله اوره برای انار باشد بسیار به بهبود عملکرد و افزایش رنگ گیری میوه انار کمک می کند.

منابع

+ Guidelines for Pomegranate Nutrient Management in Florida. 2019. UF/IFAS Extension.
+ Pomegranate Prosuction Guidelines. 2013. Pomegranate Association of South Africa.
این آموزش را دوست داشتید؟
3
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=20667
				
			
برنامه غذایی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=20667
				
			
بخش نظرات

27 پاسخ

 1. با سلام خسته نباشید
  من از روستای ب اسم زیرتنگ سیاب انارستان کوهدشت
  ی باغ انار دارم که سرما اذیتش میکنه
  موقع ثمر دهی پوست انارم سفید بد قیافیه میشه
  داخل انار هم تقریبا سفیده

  1. با سلام و احترام
   شرایط محیطی مانند سرما را نمی توان کنترل کرد اما اگر مصرف ترکیبات دارای سیلیکون را در برنامه خود داشته باشید، در مواقع تنش ها مانند سرما درخت شرایط بهتری دارد و آسیب کمتر خواهد بود. از طرفی برای رنگ گیری انار، محلول پاشی کودهای پتاسیمی توصیه می شود و مواردی که در مقاله مطالعه کردید هم مهم هستند تا انارها رنگ بهتری داشته باشند. علاوه بر این پیشنهاد ما به شما کشاورز عزیز این است که از طریق سایت https://agroplan.ir/ درخواست برنامه غذایی بدهید تا برای فصل آینده درختان شما شرایط بهتری داشته باشند. زیرا زمانیکه مدیریت تغذیه را داشته باشید درخت به انواع تنش ها مقاوم تر است و میوه ها هم شرایط بهتری خواهند داشت.

 2. سلام وقتتون بخیر. کلی انار خریدیم هیچ کدوم قرمز نیستن راهی نیست قرمز بشن میدونم سوالم خنده داره. ولی سیب زمینی یا موز بزاری سرخ نمیشه ؟

  1. با سلام و احترام
   خیر، انار از جمله میوه هایی است که بعد از برداشت امکان تغییر رنگ یا مزه آن وجود ندارد چون از جنبه علمی نافرازگرا محسوب می شود. در میوه هایی مانند موز که فرازگرا است بعد از برداشت امکان تغییر رنگ و مزه وجود دارد.

 3. سلام قربان من باغانار دارم سمت ایذه متاسفانه میزان انار دهی خوب هست ولی اناری که درخت میده خشک هست و بی آب یعنی دونه انار خیلی خشک هستش خواستم بدونم راه حلی داره .

  1. با سلام و احترام
   در حال حاضر امکان حل این مسئله وجود ندارد ولی برای فصل آینده حتما برنامه ریزی برای آبیاری مناسب را داشته باشید و از برنامه غذایی باغ انار استفاده کنید تا زمان درست مصرف هر کود را بدانید و همراه آبیاری نتیجه مطلوبی بگیرید.
   برای دریافت برنامه غذایی به لینک زیر مراجعه کنید.
   https://www.agrodayan.com/nutrition-programs/

 4. باسلام من یه باغ انار دارم که دانه انار خوب قرمز نمیشه نهایتن صورتی اون هم اخر برج ۸ لطفا راهنمای کنید الان چه کودی استفاده کنم که جواب بده

  1. با سلام و احترام
   برای افزایش رنگ گیری میوه انار باید از کودهای پتاسیمی به صورت محلول پاشی استفاده کنید. البته مصرف ریشه ای کودهایی مانند مونوپتاسیم فسفات یا سولفات پتاسیم هم مفید است. حتما مواردی را که در مقاله ذکر شده را رعایت کنید تا رنگ میوه های شما بیش تر شود.

   1. با سلام و احترام
    در زمان رنگ گیری میوه انار باید باشد.

 5. سلام با احترام ؟ من باغی دارم بعد از ۱۲ سال زیر بار نمیاره زمینش خاکش قرمز سفت است هرسال فقط کود حیوانی استفاده می کنم دلیلش چیه راهنمای بفرمائید

  1. با سلام و احترام
   عدم باردهی باغ انار جنابعالی به چند دلیل است و باید دلایل بررسی شوند. یکی از مهم ترین دلایل عدم استفاده از برنامه غذایی درست و اصولی و دلیل کلیدی دیگر آبیاری است که به علت سفتی خاک مشکلاتی را برای شما داشته است. پیشنهاد می کنیم تا حد امکان از کود حیوانی استفاده نشود زیرا اگر کود حیوانی فرآوری نشده باشد باعث پوسیدگی های طوقه و ریشه و همچنین افزایش بیماری های ریشه خواهد شد. برای دریافت برنامه غذایی انار به لینک زیر مراجعه کنید و با کارشناسان ما نیز از طریق سایت http://www.agroiranexpert.com در ارتباط باشید.
   لینک دریافت برنامه غذایی https://www.agrodayan.com/nutrition-programs/

 6. ۱ بااسلام ما در شوراب از توابع بخش ویسیان شهرستان دوره چگنی ساکن هستیم باغ انار داریم ،اکثرا باغها مبتلا به کرم گلوگاه می باشند که هر ساله زیان زیادی به باغداران می رسد لطفا برای مبارزه با این آفت راهنمایی بفرمائید ۲ راه مبارزه با سوختگی پوست میوه انار را اعلام فرمائید باتشکر

  1. با سلام و احترام
   برای مبارزه با کرم گلوگاه باید با گیاهپزشک معتمد در منطقه تان مشورت کنید. برای سوختگی پوست انار پیشنهاد ما محلول پاشی کود سیلیکات پتاسیم است. برای بهبود شرایط باغ جنابعالی پیشنهاد می کنیم از طریق لینک زیر درخواست برنامه غذایی باغ انار بدهید.
   https://www.agrodayan.com/nutrition-programs/

   1. با سلام.بنده یه باغ انار دارم که سالهای قبل خیلی خوب زیر بار می رفت ولی امسال بارگیریش بسیار ضعیف بود و شاخه درخت ها اوایل زرد رنگ سپس بتدریج برگ انها ریخته شد و بعد شاخه بطور کلی خشک شد بطوریکه شاخه را فشار میدی اصلا انعطاف نداشت و میشکست.لطفا راهنمایی کنید

   2. با سلام و احترام
    پیشنهاد می کنیم برای بررسی دقیق تر از طریق سایت http://www.Agroiranexpert.com کارشناس منطقه خود را جستجو کنید تا ایشان بازدید حضوری از باغ جنابعالی داشته باشند.

  1. با سلام و سپاس از حسن توجهتون
   کودهای ریزمغذی و آمینواسیدها نقش مهمی در مرحله درشت شدن انار دارند و در رنگ گیری هم بسته به زمان و میزان و نوع کود اثرگذارند. مهم ترین کودها در افزایش رنگ گیری انار کودهای پتاسیمی اند. دقت کنید که فقط مصرف کودها را طبق برنامه غذایی اصولی انجام دهید تا نتیجه مطلوبی بگیرید.

  2. سلام من باغ انار دارم که قسمتی از آن که شنزار هست دانه های آن اصلأ قرمز نمیشه نهایتاً صورتی میشه به نظر شما راه حلش چیه

   1. با سلام و احترام
    در قسمتی که شنزار است عناصر غذایی شسته شده و به درخت نمی رسد. پیشنهاد ما مصرف کودهای میکروبی (باکتری ها) است که حلالیت عناصر بیش تر شود و مواد غذایی در دسترس ریشه ها قرار بگیرد.

 7. سلام بسیارسپاسگذارم اطلاعات بسیارمفید بودن بخصوص انچه دررابطه باعدم مصرف کوودهای حیوانی که اکثرا الوده میباشند واستفاده ازنیتروژن دردرخت انار که اکثرا نهی میکنن وابیاری ۵الا۷روزکه کفایت میکند ودربعضی مناطق انقدرابیاری زیادمیکنندکه برای ریشه خفگی ایجاد میشود واضافه اب نابوده ابهای زیرزمینی است

  1. با سلام و احترام خدمت جنابعالی
   از اینکه این مطلب مورد توجهتون قرار گرفته بسیار خوشحال هستیم و سپاسگزاریم که برای ما کامنت گذاشتید.

 8. عالی بود،انتظار اینست ،مطالعات باغدار بیشتر ودرهمه زمینه ها آگاهی داده شود،
  وعلم راهمراه باتجربه همراه نمودتا نتیجه عالی وعالیترشود
  وحتی انقدر گسترش داد تا جهانی شود

  1. با سلام و احترام خدمت جنابعالی
   از اینکه همراه ما هستید و مطالب آموزشی مورد توجهتون قرار گرفته، بسیار خرسندیم و از کامنت دلگرم کننده جنابعالی هم سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت برنامه غذایی اختصاصی

برای باغ و مزرعه‌ات برنامه کوددهی اختصاصی داشته باش!

ارسال موفق درخواست

درخواست شما با موفقیت ارسال شد. منتظر تماس کارشناسان شرکت باشید!