تنش آبی (تنش خشکی) و عدم تعادل غذایی مناسب، مهترین عوامل ایجاد ضعف در درختان در مقابل آفات است.

طبق گزارش فائو (FAO)، تنش آبی باعث تغییر در رنگ و ضخیم شدن و واکسی شدن برگ میشود که طعم و مزه برگ را برای حشرات مطلوب میکند. همچنین تنش آبی باعث تولید ترکیبات قندی در گیاه برای ایجاد مقاومت در برابر تنش شده که این موارد باعث جلب بسیاری از آفات میشود و خسارات آفات را افزایش خواهد داد. 

از طرف دیگر تنش خشکی با اختلال در جذب عناصر باعث به هم خوردن تعادل غذایی گیاه میشود که این خود باعث ضعف مکانیسم دفاعی گیاه و خسارت شدید خواهد شد.

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.