کود میکروبی نیتروباکتر دایان از باکتری‌های بومی تثبیت کننده نیتروژن تولید شده است.

مجموعه‌ای از سویه‌های Azotobacter sp —-  Azospirillum sp —- Bacillus sp  بومی ایران برای افزایش عملکرد بالا در این محصول مورد استفاده قرار گرفته است.

از نقش‌های مهم عنصر نیتروژن می‌توان به عاملیت اصلی تولید و سنتز پروتئین‌ها، رشد و تمایز سلولی، تشکیل ریشه و توسعه آن، (رشد و عملکرد) در گیاهان اشاره کرد. کمبود نیتروژن به عنوان مهمترین عامل غذایی محدود کننده رشد گیاهان محسوب شده و این عنصر در ساخت اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، کلروفیل و کوآنزیم‌ها نقش اساسی دارد.

امروزه تولیدات محصولات کشاورزی کاملا وابسته به مصرف کودهای شیمیایی ازته است. از طرفی مصرف بی رویه کودهای ازته بی کیفیت منجر به تخریب ساختمان خاک، از بین رفتن تعادل و توازن عناصر، کاهش نفوذ‌ پذیری خاک، کاهش ظرفیت نگهداری آب و اختلال در حلالیت و جذب عناصر غذایی می‌شود. علاوه بر آن، قابلیت دسترسی و جذب عناصر کمیاب مانند روی ، آهن ، مس و منگنز نیز توسط گیاه کاهش خواهد یافت. امروزه کاهش مصرف کودهای شیمیایی ازته و تامین قسمتی از نیاز نیتروژنی گیاهان از طریق میکروارگانیسم‌ها به عنوان بهترین راه حل شناخته شده است. میکروارگانیسم‌های تثبیت کننده نیتروژن (Nitrogen Fixing Bacteria) موجود در اتمسفر را تثبیت کرده و در دسترس گیاه قرار می‌دهند. این میکروارگانیسم‌ها همچنین با تولید فیتوهورمون‌ها، سنتز اسیدهای آلی و قارچ کش‌ها باعث بهبود رشد و نمو، افزایش عملکرد، افزایش مقاومت گیاه به انواع تنش‌ها و همچنین کنترل pH خاک می‌شوند.

این مایه تلقیح حاوی میکروارگانیسم‌های بومی بوده و با شرایط اقلیمی و خاک‌های کشور سازگاری دارد. این محصول برای استفاده در باغات و مزارع توصیه می‌شود.

درباره کود زیستی نیترو باکتر دایان

  • حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن گازی
  • حاوی سویه‌های بومی ایران با سازگاری بالا به شرایط اقلیمی ایران
  • سویه‌های منتخب در این محصول در کنار فعالیت اصلی خود توانایی احیاء آهن موجود در خاک و همچنین آزاد‌سازی عناصر دیگر غیر قابل دسترس را نیز دارند.