زرد شدن برگ درختان

پنج دلیل زرد شدن برگ درختان در شروع تابستان

یکی از مهم ترین چالش هایی که همیشه باغداران عزیز با آن روبرو هستن، زرد شدن برگ درخت است که احتمال وقوع آن در همه سال وجود دارد و اگر پیشگیری یا جلوگیری نشود منجر به از بین رفتن بسیاری از برگ ها شده و قطعا کاهش عملکرد درخت هم اتفاق می افتد.

از آنجاییکه برگ درختان منبع فتوسنتز و تولید است، باید در تمام مراحل رشدی تعداد برگ کافی روی گیاه باشد تا میوه ها رشد کنند و درخت عملکرد داشته باشد. قطعا زمانیکه درخت طی رشد میوه ها، به هر دلیلی برگ سبز خود را از دست بدهد، مشکلات زیادی ایجاد می شود که اگر مدیریت نشود نباید توقع نتیجه مطلوب را داشته باشید.

توجه داشته باشید که زرد شدن برگ هر محصولی چه زراعی و چه باغی اهمیت زیادی داشته و باید دلایل بررسی و راهکارها مورد توجه کشاورزان عزیز قرار بگیرد. ما در این مطلب آموزشی چند دلیل مهم زرد شدن برگ درختان در شروع فصل تابستان را خدمتتان ارائه می دهیم و در مطالب آینده، علل زردی در مزارع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خلاصه مطلب

زرد شدن برگ درختان در فصل گرما علت های مختلفی دارد:

 • تنش گرما و شوک دمایی
 • تنش خشکی در باغ
 • پوسیدگی های ریشه درختان
 • کمبود برخی عناصر
 • آفات و بیماری ها

زرد شدن برگ در درختان مانند این است که انسان دچار سردرد شود و نمی داند که علت آن چیست! ممکن است کم آبی بدن تا عفونت دلیل سردرد باشد یا آسیب های دیگری منجر به آن شده است. ولی به هر علتی باید همه دلایل را در نظر بگیرید. پس در مشکل زرد شدن برگ درختان نیز ممکن است از یک عدم آبیاری ساده باشد یا به دلیل پوسیدگی ریشه و آوندها اتفاق افتاده باشد. در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از دلایل ارائه شده است.

زرد شدن برگ درختان در چه مراحلی اتفاق می افتد؟

در تمام درختان زمانیکه دما هوا افزایش یابد، بقول معروف یک شوک به درخت وارد می شود که ممکن است این شوک به صورت زردی برگ ها مشاهده شود. در واقع برگ های درخت بنوعی نقش زبان قابل درک درخت را به عهده دارند و با هر تنشی چه گرما و چه سایر تنش ها، علائم در برگ ها ظاهر می شود و در واقع اولین بخشی که به اصطلاح به چشم می آید هم برگ ها هستند. توجه داشته باشید زرد شدن بسته به فصل رشد متفاوت است و در واقع در باغات ، ما در سه مرحله شاهد زرد شدن برگ درخت هستیم. زرد شدن برگ درختان در اوایل، میانه و انتهای فصل رشد هر کدام دلایل متفاوتی دارد که در میانه فصل رشد یا با شروع گرما بیش ترین زردی ها اتفاق می افتد.

توجه داشته باشید که در درختان خزان کننده، زرد شدن های انتهای فصل برای ورود به مرحله خزان، پدیده ای طبیعی است و برای انتقال مواد از برگ ها به ریشه و خزان مطلوب تا فصل بعدی باید اتفاق بیفتد، ولی در این مقاله زرد شدن برگ درختان در شروع تابستان مورد بررسی قرار گرفته است.

دلایل زرد شدن برگ درختان با شروع گرما (آغاز تابستان)

آسیبی که زرد شدن برگ ها در اواسط فصل به باغات وارد می کند، بسیار زیاد است و همین مسئله منجر به کاهش شدید عملکرد خواهد شد. در واقع زرد شدن برگ درخت همراه با کاهش یا از بین رفتن کلروفیل برگ است که همین مسئله منجر به کاهش فتوسنتز شده و بر سایر پروسه های رشد و نموی نیز اثر منفی خواهد داشت.

زردی برگ ممکن است کمبود عنصر یا تنش خشکی باشد، ولی باید دلیل اصلی این زرد شدن برگ مشخص شود و اینکه چه عاملی باعث عدم جذب آن عنصر شده است. آیا کشاورز عزیز بموقع کوددهی را انجام داده؟ یا مشکل از سایر موارد مانند پوسیدگی ریشه است؟ در چنین شرایطی اگر علت را پیدا نکنید و محلول پاشی کنید یعنی به صورت موقت کمبود را رفع کرده اید و مجددا گیاه زرد می شود. پس باید ابتدا دلیل زرد شدن را پیدا کنید و سپس با آبیاری و برنامه غذایی و مدیریت باغات شرایط را کنترل و به سمت بهبود عملکرد پیش ببرید.

تنش گرما و شوک دمایی

زرد شدن برگ درخت در اثر تنش گرما
زرد شدن برگ درخت در اثر تنش گرما

همزمان با آغاز گرما در باغات، متاسفانه درختان درگیر تنش گرما و موج گرمایی (دما بالا همراه با بادهای گرم در منطقه) می شوند که همین مسئله منجر به زرد شدن برگ درختان خواهد شد. نکته مهم در ارتباط با این شرایط توجه به میزان بار درخت است زیرا در زمان شروع فصل گرما در اکثر باغات، درختان بار زیادی داشته و اگر تنش گرمایی هم رخ دهد در واقع درخت از نظر تامین عناصر غذایی دچار مشکل شده و توان فتوسنتزی آن هم شدیدا تحت تاثیر گرما قرار می گیرد. در ادامه این شرایط، روزنه های برگ به دلیل قرار گرفتن در تنش گرمایی بسته شده و قطعا فتوسنتز هم کم شده و همین قضیه باعث زرد شدن برگ درخت می شود. توجه داشته باشید باید برای پیشگیری از این زردی های برگ، قبل از رسیدن گرما نکات مدیریتی را رعایت کنید.

راهکار

مدیریت تغذیه و آبیاری باغ و استفاده از برنامه غذایی درست و اصولی با توجه به نیاز درختان می تواند به کنترل زردی با شروع گرما کمک شایانی کند. مصرف کودهای سیلیکون طی فصل رشد و بر اساس برنامه کوددهی بسیار در کنترل خسارات ناشی از تنش گرمایی موثر است.

تنش خشکی در باغ

اثر تنش خشکی بر زرد شدن برگ درختان
اثر تنش خشکی بر زرد شدن برگ درختان

یکی از کلیدی ترین نکات در باغات، آبیاری در زمان درست و به میزان کافی است و بدون آبیاری به هیچ وجه نمی توانید انتظار بهبود عملکرد را داشته باشید. زمانیکه درخت از نظر آبی دچار کمبود شود، روزنه ها را می بندد و فتوسنتز کم شد و زردی برگ ها اتفاق می افتد. در کنار زرد شدن برگ در اثر تنش خشکی در بسیاری مواقع ممکن است شاهد پژمردگی برگ ها نیز باشید که این مسئله باید سریعا مدیریت شود واگرنه درختان برگ زیادی را از دست می دهند.

راهکار

برنامه ریزی برای آبیاری درست و اصولی بسته به مراحل رشدی باغات و شرایط اقلیمی منطقه انجام شود تا تنش خشکی در باغ باعث زرد شدن برگ ها نشود.

پوسیدگی های ریشه درختان

زرد شدن برگ درخت به دلیل پوسیدگی ریشه
زرد شدن برگ درخت به دلیل پوسیدگی ریشه

همانطور که اشاره کردیم، زرد شدن برگ ها زبان درخت برای نشان دادن تنش ها است که ممکن است این تنش در ریشه باشد. متاسفانه در بسیاری باغات کشور به ریشه درخت اصلا توجهی نمی شود و بعد از مدت کوتاهی باغدار عزیز شاهد پوسیدگی های ریشه خواهد بود. به دلیل اینکه ریشه درخت بخش زیرزمینی خاک است اگر پوسیدگی ریشه اتفاق بیفتد اولین نشانه آن زرد شدن برگ درخت است. متاسفانه اگر دما بیش از حد باشد و قارچ های بیماری زا نیز در ناحیه ریشه گسترش یابند، پوسیدگی ریشه بیش تر خواهد شد.

راهکار

یکی از روش های پیشگیری از پوسیدگی های ریشه که منجر به زرد شدن برگ ها می شود، مصرف سیلیکات پتاسیم در آب آبیاری است که همزمان با شروع فصل گرما می تواند به کنترل تنش گرما و زرد شدن برگ ها کمک کند. کودهای سیلیکات پتاسیم به کنترل تنش ها و بیماری های قارچی بسیار کمک می کنند.

کمبود برخی عناصر

کمبود آهن در برگ درختان
کمبود آهن در برگ درختان

عموم افراد بر این باورند که زردی برگ ها بدلیل کمبود عناصر بخصوص آهن و نیتروژن اتفاق افتاده است. در این بخش به بررسی این نکته پرداخته ایم تا با روشن شدن این مسئله یک سری باورهای رایج که همواره باعث آسیب به باغ می شود نیز اصلاح شود.

در بحث زرد شدن برگ درختان در شروع فصل گرما یکی از دلایل مهم کمبود برخی عناصر است اما مدیریت تغذیه و برنامه غذایی درست نکته کلیدی مقابله با این کمبودها است. توجه داشته باشید که زرد شدن برگ درختان در شروع تابستان می تواند هم به دلیل کمبود آهن و روی و یا سایر عناصر ریزمغذی باشد اما کمبود نیتروژن و گوگرد هم باعث این زردی ها است. در بحث کمبودها نباید نقش مدیریت تغذیه را دست کم گرفت زیرا ممکن است زمان محلول پاشی یا مصرف ریشه ای کودها درست نبوده که باعث عدم جذب عناصر شده است. در چنین مواردی باید دلیل اصلی زرد شدن برگ مشخص شود تا اقدامات بعدی کارساز باشند درغیراینصورت محلول پاشی غیراصولی یا مصرف ریشه ای در زمان نادرست منجر به خسارت بیش تر یا رفع موقتی کمبود خواهد شد. 

راهکار

استفاده از برنامه غذایی درست و اصولی و توجه به نحوه و زمان مصرف کودها مهم ترین راه حل این موضوع است. اگر مشکل کمبود آهن بود، می توانید با محلول پاشی این مشکل را حل کنید. دقت داشته باشید که مدیریت مصرف آهن در اسفند و فروردین یا حداکثر تا اوایل اردیبهشت به دلیل اینکه توانایی جذب آهن توسط ریشه در آن مراحل بیش تر است، می تواند ریشه ای باشد اما پس از آن و با شروع گرما باید کمبود آهن را با محلول پاشی رفع کنید تا زرد شدن کم شود. برای مصرف سایر کودها نیز در صورت کمبود باید با توجه به شرایط باغ و برنامه غذایی اختصاصی عمل کنید تا زرد شدن برگ درختان کم تر اتفاق بیفتد.

آفات و بیماری ها

برگ بیمار و زرد
برگ بیمار و زرد

در بحث زرد شدن برگ درختان به دلیل خسارت آفات و بیماری ها توجه داشته باشید که این زردی ها، لکه ای است و ممکن است در کل باغ مشاهده نشود. بطور معمول زرد شدن برگی که آلوده به آفت یا بیماری باشد همراه با اثرات حضور آفت و عوامل بیماریزا است، اما گاهی هم همراه با کمبود عناصر یا تنش های دیگر است. زمانیکه آفات یا بیماری ها به برگ ها خسارت می زنند شاید آسیب مستقیما در برگ نباشد اما اثرات آن در برگ ها نیز ظاهر شود.

راهکار

یکی از روش های موثر برای پیشگیری از آسیب آفات و بیماری ها این است که درختان باغ مقاوم باشند تا در صورت حضور هر آفت یا عامل بیماری زایی آسیب کم تری به درختان وارد شود و مصرف سموم نیز به حداقل برسد. استفاده درست و اصولی از برنامه غذایی اختصاصی هر باغ یکی از بهترین راهکارها است و از جمله کودهای موثر در مقاومت درختان، کودهای سیلیکون است که نقش موثری در این مسئله دارد.

نکته مهم: باغداران عزیز دقت کنید که گاهی فقط یک عامل دلیل زرد شدن نیست و ممکن است دو یا سه عامل و برهمکنش آن ها منجر به زرد شدن برگ درختان باغ شما شود.

سوالات مهم باغداران در مورد زرد شدن برگ درختان

 • علت زرد شدن برگ درختان باغ من چیست؟

دلایل مختلفی از جمله گرما، تنش خشکی، سوءمدیریت در تغذیه، آفات و بیماری و پوسیدگی های ریشه از جمله علل زرد شدن برگ درختان است.

 • درمان زردی برگ درخت چیست؟

برای رفع زردی برگ ها ابتدا باید دلیل آن مشخص شود و پس از آن می توانید برای رفع زردی برگ اقدام کنید، اما مهم ترین درمان زردی برگ درختان، مدیریت تمام موارد تغذیه ای و آبیاری در باغ است.

 • علت زرد شدن برگ درختان در فصل تابستان چیست؟

تنها یک دلیل نمی تواند علت زردی برگ ها باشد و ممکن است چند دلیل با هم منجر به این مسئله شوند اما دلایل مختلفی از جمله گرما، تنش خشکی، سوءمدیریت در تغذیه، آفات و بیماری و پوسیدگی های ریشه از علل زرد شدن برگ درختان هستند.

منابع

+ Cytological, physiological, and transcriptomic analyses of golden leaf coloration in Ginkgo biloba L. 2018. Horticulture Research, 5:12. Doi: 10.1038/s41438-018-0015.
+ https://greenvistava.com/leaves-turning-yellow-in-summer/
این آموزش را دوست داشتید؟
5
1
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=20367
				
			
برنامه غذایی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=20367
				
			
بخش نظرات

74 پاسخ

 1. با سلام من یک باغ شلیل دارم که از کود پتاس، فسفات ، روی ، سولفات آهن ۲۰٪ و ازت استفاده کرده ام ولی با شروع فصل گرما برگها زرد میشن حتی بیشتر از باغی که از کود استفاده نشده لطفا راهنمایی کنید بعد مقدار مصرف سیلیکات پتاسیم در هکتار چقدره و بعدش هم جای خوندم سیلیسیم موجب عدم جذب کلسیم میشه خیلی ممنون میشم

  1. با سلام و احترام
   مصرف هر کودی باید بر اساس نیاز درختان و طبق برنامه غذایی باشد. اگر بدون برنامه و بر اساس یک دستورالعمل رایج چندین کود را مصرف کنید نتیجه مطلوبی نمی گیرید. ضمن اینکه همانطور که در مطلب زرد شدن مطالعه فرمودید دلایل زرد شدن برگ درختان متفاوت است و باید شرایط را بسنجید. ممکن است این زرد شدن از آفات و بیماری هایی باشد که جنابعالی مشاهده نکردید یا مصرف کودهای حیوانی غیرفرآوری شده که یک عامل مهم در زرد شدن هستند زیرا باعث پوسیدگی ها ریشه و طوقه می شوند. یا حتی مصرف بیش از حد کودهای ازته باعث زردی می شود. مصرف کودهای حاوی سیلیسیم با برخی عناصر با کلسیم باعث آسیب و مشکلات اختلاط کودی می شود و باید کودهای دارای سیلیسیم مانند سیلیکات پتاسیم را بدون اختلاط با سایر کودها مصرف کنید. پیشنهاد می کنیم برای بررسی دقیق تر تصاویر باغ را به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید تا همکاران من، جنابعالی را راهنمایی کنند. پیشنهاد دیگر ما مطالعه مطلب آموزشی نکات کلیدی درباره اختلاط کودهای کشاورزی است.

 2. سلام جناب مهندس
  من باغ توت از نوع مشهدی دارم .دقیقا هر جمعه آبیاری منظم داده میشه ولی نمی دونم چرا بعضی از درختا برگ هاشون یکم زرد هست .در صورتی که درخت توت همسایه همه برگ ها سبز وپرنگ هستش.ممنون میشم راهنمایی کنید .آیا از کمبود کود وغیره هستش…؟

  1. با سلام و احترام
   همانطور که در مقاله مطالعه کردید زردی دلایل مختلفی دارد و بسیاری از زردی ها در درختان به دلیل پوسیدگی ها و بیماری های طوقه و ریشه و مصرف کودهای حیوانی که فرآوری نشده اند، است. البته ممکن است به دلیل کمبود برخی عناصر نیز باشد. برای بررسی دقیق تر لطفا تصاویری از درختان را به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید تا همکاران ما، جنابعالی را راهنمایی کنند.

   1. سلام یه باغ شلیل دارم درختانش شکوفه میدن بعد بیشترش تبدیل به میوه غیر طبیعی و کوچک شده و میریزند یا همان غیر طبیعی می رسند درختاش از اواسط تابستان زرد شده زودتر خزان میکنند ضمنا منطقه برا شلیل مناسبه باغهای دیگه ای داریم پر بار هستند لطفا راهنمای کنید با تشکر

   2. با سلام و احترام
    میوه های غیرطبیعی در شلیل به دلیل اختلالات در گرده افشانی و برخی آفات است که قبل از گرده افشانی به درون گل نفوذ کرده و مانع تشکیل کامل میوه می شوند و چون میوه کامل تشکیل نشده، میوه ها ریزش خواهند کرد. زرد شدن برگ نیز به دلایل مختلفی مانند گرمای شدید و آفات و بیماری ها یا مصرف غیر اصولی کودها و سایر مشکلاتی است که در مطلب آموزشی مطالعه فرموده اید. لطفا تصاویری از زرد شدن را به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید تا بررسی های دقیق تری توسط کارشناسان ما صورت بگیرد.

   3. با سلام و احترام
    مصرف هر کودی باید بر اساس نیاز درختان و طبق برنامه غذایی باشد. اگر بدون برنامه و بر اساس یک دستورالعمل رایج چندین کود را مصرف کنید نتیجه مطلوبی نمی گیرید. ضمن اینکه همانطور که در مطلب زرد شدن مطالعه فرمودید دلایل زرد شدن برگ درختان متفاوت است و باید شرایط را بسنجید. ممکن است این زرد شدن از آفات و بیماری هایی باشد که جنابعالی مشاهده نکردید یا مصرف کودهای حیوانی غیرفرآوری شده که یک عامل مهم در زرد شدن هستند زیرا باعث پوسیدگی ها ریشه و طوقه می شوند. یا حتی مصرف بیش از حد کودهای ازته باعث زردی می شود. مصرف کودهای حاوی سیلیسیم با برخی عناصر با کلسیم باعث آسیب و مشکلات اختلاط کودی می شود و باید کودهای دارای سیلیسیم مانند سیلیکات پتاسیم را بدون اختلاط با سایر کودها مصرف کنید. پیشنهاد می کنیم برای بررسی دقیق تر تصاویر باغ را به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید تا همکاران من، جنابعالی را راهنمایی کنند. پیشنهاد دیگر ما مطالعه مطلب آموزشی نکات کلیدی درباره اختلاط کودهای کشاورزی است.

 3. سلام با تشکر از راهنمایی های تخصصی شما
  مهندس جان در خصوص زرد شدن برگ درختان یکی از مواردی که مطرح نشد، استفاده بیش از حد سموم گیاهیست که من چندین سال پیش خودم با آن درگیر شدم و بعلت غلظت بیش از حد دستور العمل استفاده از سم های ضد شته در محلول، چند روز پس از سم پاشی برگ درختان انار شروع به خزان کردند

  1. با سلام و سپاس از نظرات ارزشمندتون
   بله موردی که اشاره فرمودید نکته مهمی است که باید حتما رعایت شود.

   1. سلام و عرض ادب
    به دلیل سم اشتباه به گلابی ، باعث خران برگ ها شده ، ممکنه درخت کلا خشک بشه؟

   2. با سلام و احترام
    زمانیکه به اشتباه غلظت زیاد سم استفاده می شود باید سریعا برگ درختان با آب خالی شستشو داده شود و برای جلوگیری از خسارت های بیش تر از کودهای اسیدآمینه به صورت ریشه ای استفاده کنید.

   1. با سلام و احترام
    اول اینکه باید از عواملی که باعث افزایش احتمال پوسیدگی ریشه میشوند جلوگیری کنید. مصرف کودهای دامی و آبیاری زیاد در صورتی که خاک رسی باشد باعث افزایش احتمال پوسیدگی ریشه ها میشود. مصرف کودهای سیلیکات پتاسیم نیز برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه بسیار موثر است.

 4. سلام مهندس من درحیاط منزل یک درخت هلودارم داره کل برگهاشومیریزه برگهاسبززردنشده ولی کل برگهاشومیریزه علت بگی ممنونعل

  1. با سلام و احترام
   لطفا برای بررسی بیش تر تصاویری از درخت به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید تا کارشناسان ما بررسی کنند.

  1. با سلام و احترام
   یکی از دلایل زرد شدن پشت برگ های کیوی، آفات و بیماری ها است. پیشنهاد ما مشورت با گیاهپزشک معتمد در منطقه است. در صورت تمایل می توانید عکس های این مشکل را به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید تا کارشناسان ما بررسی کنند.

 5. سلام مهندس چهار تا درخت گلابی دو ساله دارم یک دفعه برگ های زرد شده مسل برگ های پاییزی امروز که آب دادم فرداش این اتفاق افتاد ممنون میشم اگه بگی چی شده

  1. با سلام و احترام
   بطور کلی زرد شدن یکدفعه به دلیل تنش های شدید (خشکی شدید یا غرقابی) یا خسارت آفات و بیماری ها است. حتما به شرایط آبیاری و رطوبت خاک توجه کنید که بیش از حد یا خیلی خشک نباشد. اطراف طوقه درختان را برای خسارت بیماری یا آفت بررسی کنید و حتما با گیاهپزشک معتمد در منطقه مشورت کنید.

   1. با سلام و احترام
    از اینکه وقت گذاشتید و مطلب را مطالعه کردید از جنابعالی سپاسگزاریم. خلاصه مطلب در ابتدای متن ذکر شده است.

 6. سلام مهندس جان درخت باغ بید مجنون داره برگ هایش زرد مبشع همچنین درخت الو رفتم پیش سم فروش گفتن کمبود کود آهن داره ..کود آهن دادم ولی خوب نشد دوباره رفتم گفتن باید از کنع کش استفاده کنید سم پاشی هم کردم خوب نشد ..گفتن احتمال قارچ گرفته ولی تنه درخت اصلا در راه مستقیم آب نیست حداقل نیم متر با جوب آب فاصله داره ….باز هم خوب نشد…هرساله من از برج پنج همین مورد داریم لطفاً راهنمایی کنید …ممنون میشم

  1. با سلام و احترام
   برای مشخص شدن دلیل زردی درختان باید همه احتمالات را در نظر بگیرید. اگر آفت یا بیماری باعث زردی شده باید با گیاهپزشک معتمد منطقه تان مشورت کنید. اگر از کود دامی استفاده کرده اید یکی از دلایل زردی پوسیدگی های ریشه است. پیشنهاد می کنیم که اولا برای مقاومت درخت به انواع تنش ها از کود سیلیکات پتاسیم در آب آبیاری استفاده کنید و دوما برای بهبود رشد درخت قبل از هر اقدامی برنامه غذایی اختصاصی داشته باشید. لینک برنامه غذایی:

   1. باسلام،من یه درخت عناب تقریبا ۲۰ ساله دارم،بسیار پر بار وبا برکت،اما چند سالی میشه که از شادابی گذشته،خبری نیست و برگهاش سبز تیره نمیشه،اما حسابی محصول میده،متآسفانه تقریبا ۵۰ درصد میوه هاش داخلشون کرم داره،لطف بفرمایید علتش چی میتونه باشه…

   2. با سلام و احترام
    برای مبارزه با آفات باید با گیاهپزشک معتمد در منطقه تان مشورت کنید. برای افزایش سبزینگی و بهبود رشد درخت باید به دور آبیاری هم توجه کنید و همچنین پیشنهاد ما استفاده از برنامه غذایی اختصاصی است .

   3. باسلام من باغ سیب دارم در اول اردیبهشت برگ درختان داره زرد میشه لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم

   4. با سلام و احترام
    لطفا برای بررسی کارشناسان ما تصاویر باغ را به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید.

 7. سلام مهندس شرمنده نهال ۳ساله هل برگ هاش نقطه نقطه قهوهای شدن و زردشدن و نهال گردو هم نوکبرگدهاش قهوه ای دلیلش چیه با تشکر

  1. با سلام و احترام
   از جمله دلایل نقاط قهوه ای نوک و روی برگ ها، آفات و بیماری ها هستند که باید با گیاهپزشک معتمد منطقه مشورت کنید. برای بهبود مقاومت درختان به انواع تنش های از کود سیلیکات پتاسیم استفاده کنید.

 8. سلام خدمت همه دوستان
  ما درخت آلو داریم که بعد از محصول ک چیده شد شروع ب زرد شدن برگ ها شد و ریزش آنها
  و هنوز هم ادامه داره
  ناگفته نماند که محصول زیادی داد امسال.
  راهکار چیه؟
  ممنونم

  1. با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز
   احتمالا به دلیل محصول زیاد تغذیه کافی انجام نشده و توان برگ ها کم شده و باعث ریزش شده است. بهتر است سریعا محلول پاشی فروت ست را انجام دهید تا جوانه ها تقویت شوند. برای دریافت برنامه فروت ست به لینک زیر مراجعه کنید.

 9. با سلام اینکه درخت یهویی برگهاش پژمرده میشه و خشک میشه در کمتر از یک هفته دلیلش چی میتونه باشه؟!

  1. با سلام و احترام
   اگر خشک شدن ناگهانی باشد مربوط به تنش های شدید یا خسارت آفات است. تنه درخت و محدوده ریشه درخت را بررسی کنید تا مشخص شود خسارت از آفت است یا نه. برای مبارزه هم با گیاهپزشک مشورت کنید.

 10. با عرض سلام و ادب، من یک درخت گیلاس حدودا ۶ساله دارم، اولا امسال برای اولین بار حدود ۱۰عدد میوه داد، ثانیا از حدود ۲۰روز قبل، برگهای درخت زرد شده و میریزه، البته این عارضه در یه طرف درخت بیشتر مشهود هست، رفتم پیش کارشناس جهاد کشاورزی،گفت از آبیاری بیشتره، دور طوقه درختو باز کنید مشکل برطرف میشه، این کارو کردم افاقه نکرد، رفتم پیش سم فروش، اونم گفت گوگرد بریز زیر درخت، یکی گفت سه تا نفتالین چال کن زیر درخت، یه کارشناسی گفت کود آهن بده و از قارچ کش استفاده کن، منم در حالیکه دور طوقه بازه، نفتالین هم چال کردم یه مقدار هم گوگرد ریختم، اب هم ندادم زیر درخت خشکه، اما همچنان برگا میریزن! چیکار کنم خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید درخت داره خشک میشه

  1. با سلام و احترام
   به دلیل اینکه یک طرف درخت برگ ها زرد شده اند احتمال پوسیدگی ها و بیماری های ریشه بیش تر است. برای حل این مسئله پیشنهاد می کنیم از کودهای سیلیکات پتاسیم در زمان آبیاری استفاده کنید تا درخت به شرایط تنش مقاوم بشود و ریزش برگ کاهش یابد.

   1. ممنون از بابت پاسخویی سریع و کارشناسانه تان، خیلی لطف کردید، یه سوال؟ آیا کود سیلیکات پتاسیم همان کود سفید هست؟؟

   2. ممنون از حسن توجهتون
    خیر، کود سفید همان کود اوره است و ارتباطی به کود سیلیکات پتاسیم ندارد. کود سیلیکات پتاسیم دارای عناصر سیلیسیم و پتاسیم است که به افزایش مقاومت درختان کمک می کند.

 11. سلام مهندس جان خوبین من یه درخت زردآلوی خیلی بزرگ در حیاط منزل خود دارم و متاسفانه در چند روز اخیر گرمای منطقه ما به شدت زیاد بود و برگهای درخت از اون حالت طراوت وتازگی افتاد و دارن زرد میشن خواهش میکنم یه راهکار بگین تا بلکه درختم خشک نشه خیلی خیلی ممنون از شمالطفا جوابمو بدین

  1. با سلام و احترام
   درخت شما دچار شوک گرمایی شده و این شرایط بعد از گرما شدید برای همه گیاهان پیش می آید. برای کاهش اثرات این شوک گرمایی به دور آبیاری که دارید دقت کنید که آب کافی به درخت برسد، ضمن اینکه می توانید برای بهبود شرایط گیاه از کودهای سیلیکات پتاسیم در آب آبیاری استفاده کنید.

 12. سلام ببخشید من حدود دوهفته پیش از سم استامی پرید برای سرکوب کرم ساقه خوار با ام استفاده کردم. اوا متاسفانه بعد از گذشت دوهفته برگها دچار زردی شدند و بشدت میریزند . چه راهکاری وجود دارد؟آیا استامی پراید با بادام سازگاری ندارد؟ باتشکر

  1. با سلام و احترام
   اگر مشکل از سم باشد، زرد شدن برگ ها خیلی سریعتر اتفاق می افتد. احتمالا به دلیل تنش های محیطی است که با مصرف اسیدآمینه و سیلیکات پتاسیم می توانید تنش ها را کنترل کنید.

 13. سلام وقتتون بخیر
  باغ بنده چند درخت در ابتدا زرد شدن رفته رفته به تعدادا درختان زرد داره اضافه میشه که بار هم دارند ولى رو به خشکى ان ممنون میشم راهنمائیم کنید

  1. با سلام و احترام
   معمولا این مشکلات می تواند از ریشه و یا آفات مربوط به ریشه مانند نماتد باشد. بهتر است از کارشناسان منطقه بخواهید تا بازدیدی از باغ شما داشته باشند تا مشکل مشخص شود. برای یافتن کارشناسان منطقه تان می توانید به سایت Agroiranexpert.com مراجعه فرمایید.

 14. یکی از دلایلی که برگ درختان زرد میشود پوسیدگی طوقه درخت است که با کنار زدن خاک دور درخت تا عمق ۲۰ تا ۳۰ سانتی متری دیده میشود که علت پوسیدگی تماس آب ابیاری با طوقه درخت است که در دراز مدت منجر به پوسیدگی طوقه میشود و بر اثر دیر متوجه شدن علت خشک شدن درخت را به دنبال دارد.

 15. سلام خدا قوت من ۱۵ نوع درخت میوه دارم اما درختان شلیل .هلو انجیلی. هلو ها برگ هاشون زرد میشع وه به همشون یکسان ابیاری و کود مرغی میدم امااین چند نوع درخت برگهاشون زرد میشه هفته ایی یک بار ابیاری میدم ممنون میشم راهنمایی کنین

  1. با سلام و احترام
   با توجه به شروع گرما، درختان به بسیاری از بیماری ها حساس می شوند، به همین دلیل احتمال پوسیدگی ریشه با توجه به اینکه کود مرغی استفاده می کنید، زیاد است و یکی از دلایل زرد شدن همین است. برای کنترل پوسیدگی ریشه می توانید از سیلیکات پتاسیم به همراه آبیاری استفاده کنید.

   1. وقت بخیر درخت باغ گیلاس ما از قسمت زیر زرد شده و ریزش کردن البته در موقع سمر گره های کوچکی بر روی برگ مشاهده می شود کارشناس فرمود کمبود آبه اما من چند روز آبیاری قطره ای کامل داده ام.ممنون از راهنمایی شما.

   2. با سلام و احترام
    با توجه به علائمی که فرمودید احتمال بیماری در درختان شما بسیار زیاد است. پیشنهاد می کنیم با گیاهپزشک مشورت کنید. برای افزایش مقاومت درختان به انواع تنش ها نیز پیشنهاد ما مصرف کود سیلیکات پتاسیم در آب آبیاری است.

 16. سلام خدا قوت.منطقه ما سردسیر است.اکثر درختان میوه امسال سرما زده شدن.و گل ریزی شدید داشتن.بعضی درختان هم نیمی سبز هستند و نیمی زرد و خشک.اهن هم از طریق ریشه تزریق کردیم .ولی فعلاً تغییر ندیدیم.آیا سال آینده دوباره همین اتفاق می افتاد.یا برطرف می شود.

  1. با سلام و احترام
   خدا قوت به شما دوست عزیز
   شرایط محیطی را نمی توان کنترل کرد ولی با تغذیه تا حدودی می توانید درخت را به این شرایط مقاوم کنید. پیشنهاد ما به جنابعالی این است که برنامه غذایی اختصاصی باغ خودتان را با پر کردن دریافت کنید. در پرسشنامه ذکر کنید که درختان دچار سرمازدگی بوده اند یا اگر مشکلات دیگری در باغ داشته اید، حتما ذکر کنید.
   با سپاس

  2. سلام وقت بخیر
   آیاعلت زردی برگ درخت ۲ ساله سیب در اوایل تابستان حرس بد موقع میتونه باشه چون چند تا درخت به علت رشد سریع شاخه در اوایل تابستان حرس کردم

   1. با سلام و احترام
    خیر، زرد شدن برگ درختان در این زمان همانطور که در این مقاله مطالعه کردید، دلایل دیگری دارد.

 17. با سلام تا‌ می‌توانید‌ در‌باره‌ زردی‌ برگ‌ درخت گردو‌ ازاول‌ بهار‌ تا‌ پاییز‌ راهکار علمی و تجربی‌ هرچی‌ که‌ دارید‌ در‌اختیار‌ من‌ قرار‌ بدهید‌ ممنون‌ میشوم.

  1. با سلام و احترام
   لطفا مطالب آموزشی سایت رو دنبال کنید، بتدریج برای همه فصل ها و محصولات نگارش خواهد شد.

  1. سلام روزتون بخیر من یک درخت توت سفید در باغچه خانه دارم برگاش زرد میشن ومیریزن علتش چی میتونه باشه و چند روز یک بار باید بهس آب بدم

   1. با سلام و احترام
    آبیاری هر ۷ تا ۱۰ روز باشد ولی رطوبت خاک را هم در نظر بگیرید که خیلی خشک یا خیلی خیس نباشد.

 18. مهمترین دلیل زردی برگ درختان در این شرایط کمبود عناصر غذایی به خصوص آهن است که دلیل آن قلیایی بودن خاک و آب و بالا بودن یونهای کربنات و بی کربنات است.

   1. با سلام و احترام
    زرد شدن و خشک شدن میوه درخت انجیر به دلیل تنش کم آبی و یا آفات و بیماری ها است. برای بررسی دقیق تر لطفا عکس هایی از درخت را به شماره ۰۹۱۵۹۱۱۳۱۰۱ ارسال بفرمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.

  1. با سلام و احترام
   از لطف شما سپاسگزاریم و خرسندیم که این مطلب مورد توجهتون قرار گرفت.

 19. یه جمله رو بیست بار واسه پر کردن متن نوشتین، آدم اعصابش خرد میشه.
  یکم به مخاطباتون احترام بذارین

   1. سلام درخت انابی دارم وخیلی این درخت رو دوست دارم الان برگاش زرد شده و مثل پارسال عناب زیادی نداده باید چیکار کنم

   2. با سلام و احترام
    اگر این مطلب کمکی به شما نکرده است، لطفا با شماره تماس دفتر دایان ارتباط بگیرید تا همکاران ما در بخش آموزش شما را راهنمایی کنند.
    ۰۵۱۳۴۶۹۳۳۳۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت برنامه کودی اختصاصی

برای باغ و مزرعه‌ات برنامه کوددهی اختصاصی داشته باش!

ارسال موفق درخواست

درخواست شما با موفقیت ارسال شد. منتظر تماس کارشناسان شرکت باشید!