افزایش درشتی میوه انار

نکات مهم برای درشت شدن میوه انار

کارشناس: دکتر آرمین اسکوئیان

فایل صوتی رادیو دایان

نکات مهم برای درشت شدن میوه انار

  • شرایط آب و هوایی سال تأثیر زیادی در درشت شدن میوه انار دارد.
  • معمولا تغییر سایز در انار با توجه به زمان‌های متفاوت در گلدهی طبیعی است. ولی میتوان با تکنیک‌هایی باعث افزایش درشت شدن میوه‌ها شد.
  • مصرف ریشه ای ترکیب پتاس‌وافر دایان و اوره در درشت شدن میوه انار بسیار موثر است. دقت شود که این دو باهم مصرف شود و مقدار اوره از ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار بیشتر نشود.
  • تغذیه‌های ذکر شده فقط با آبیاری مناسب، موثر خواهد بود.

 شما عزیزان می‌توانید سوالات کشاورزی خود را از طریق واتساپ شماره 09155594800 بپرسید و پاسخ آن را در رادیو دایان بشنوید.

ثبت ديدگاه