کود زیستی باکتریایی

معرفی کودهای زیستی باکتریایی

فهرست مطالب

                                                                    

معرفی کودهای زیستی باکتریایی شرکت خوشه پروران زیست فناور.
بیایید با مصرف کودهای زیستی خاک را زنده کرده و آن را زنده نگه داریم.

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک کنید.

 

ثبت ديدگاه