سرمازدگی و جلوگیری از خسارات احتمالی

آنتی استرس پولاد حاوی ترکیبات ضد تنش، اسید سالیسیلیک، اسید آسکوربیک و پتاسیم میباشد.

از مهمترین تنش ها که خسارات ناگهانی برای مزارع ما به دنبال دارد تنش سرما میباشد. مزارع کشت های بهاره از جمله چغندرقند، خربزه، هندوانه و … که هنوز در مراحل اولیه رشد به سر میبرند شدیدا در معرض سرمازدگی قرار دارند. کشاورزان عزیز برای مقابله با سرما حتما از محصول آنتی استرس پولاد قبل از وقوع سرما برای مزارع استفاده کنید.

آنتی استرس پولاد به سرعت جذب گیاه شده و با مهار رادیکال های آزاد، تحریک تولید پروتئین های مقاوم کننده و القای مقاومت سیستمیک خسارات ناشی از سرما را به حداقل میرساند.

 

ضد تنش پولاد

با آنتی استرس پولاد، گیاهان خود را بیمه کنید!

این مطلب توسط تیم تحقیقاتی دایان تألیف شده است.استفاده از مطالب برای نشر علم و آگاهی با ذکر منبع  و درج لینک مانعی ندارد.