راهکار کلیدی برای افزایش عملکرد گندم

برنامه‌های کودی اختصاصی اگرویار براساس چهار اصل تغذیه گیاهی یعنی منبع مناسب کود، زمان مناسب مصرف، مقدار صحیح و شیوه صحیح مصرف کودها تنظیم می‌شوند. 

تغذیه و کود در مرحله پنجه زنی گندم و جو

زمان بندی صحیح مصرف کودها در گندم برای افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش بهره وری محصول و تولید محصول سالم اهمیت زیادی دارد.

از مهمترین مراحل رشدی که میتواند اثرات زیادی در افزایش عملکرد نهایی داشته باشد مرحله پنجه زنی گندم و جو است. برای دستیابی به عملکرد مطلوب ضمن حفظ کیفیت خاک، باید به تغذیه و کوددهی در مرحله پنجه زنی گندم و جو توجه ویژه داشت. در این مقاله اهمیت پنجه زنی و کودهای مورد نیاز طی مرحله پنجه زنی گندم و جو بررسی می شوند.

پنجه در گیاه گندم چیست و چرا اهمیت دارد؟

هر دانه گندم و جو پس از سبز شدن ۲ تا ۵ ساقه تشکیل می‌دهد که یکی از آن‌ها ساقه اصلی است و به سایر ساقه‌ها پنجه گفته می‌شود. در صورت تغذیه و کوددهی مناسب تعداد پنجه می تواند افزایش یابد. اما، تعداد پنجه باید با توجه به پتانسیل‌های موجود و شرایط مزرعه باید افزایش یابد و افزایش تعداد پنجه به هر قیمتی کار درستی نیست.

برای اطلاعات تکمیلی در مورد مرحله پنجه زنی، پادکست اهمیت مرحله پنجه‌زنی در افزایش عملکرد گندم و جو را بشنوید.

در واقع، تعداد پنجه ها و پنجه هایی که تا زمان برداشت زنده میمانند، پتانسیل عملکرد را تعیین می کند. هردوی این عوامل به تغذیه و کوددهی مناسب بستگی دارد. در مرحله پنجه‌زنی گندم و جو تعداد جایگاه‌های دانه در خوشه نهایی مشخص می‌شود. بنابراین، توجه ویژه به تغذیه و کوددهی گندم و جو در این مرحله امری ضروری است.

مرحله پنجه زنی گندم و جو
مرحله پنجه زنی گندم و جو

محلول پاشی کود ریزمغذی در مرحله پنجه زنی

اثربخشی کودهای ریز مغذی به روش مصرف بستگی دارد. مصرف ریشه ای آنها اثرگذاری کمتری دارد، زیرا بیشتر مواد مغذی توسط خاک به شکل غیر متحرک در آمده و برای گیاه غیرقابل دسترس است. بنابراین، بهتر است به صورت محلول پاشی عناصر ریزمغذی در اختیار گیاه قرار گیرند. همچنین، تحقیقات نشان داده است که مصرف عناصر ریزمغذی مانند روی، آهن و غیره به صورت محلول پاشی در مرحله پنجه زنی گندم و جو می تواند سبب افزایش عملکرد و کیفیت دانه گندم شود. براساس پژوهش های انجام گرفته، تجربه کشاورزان و تیم دایان، مصرف عناصر ریزمغذی در مرحله پنجه زنی گندم و جو به روش محلول پاشی بهترین تاثیرگذاری را خواهد داشت. با محلول پاشی، عناصر ریزمغذی محلول در آب، به خوبی جذب برگ ها می شوند. در نتیجه، راندمان کودهای ریز مغذی به ۹۰ درصد می رسد.

محلول پاشی مزرعه در مرحله پنجه زنی گندم و جو

محلول پاشی کود پتاسیم در مرحله پنجه زنی

پتاسیم یکی از عناصر غذایی ضروری برای گیاهان است و در فتوسنتز، تشکیل کربوهیدرات و پروتئین، انتقال آب و مواد مغذی و استفاده از نیتروژن نقش دارد. بنابراین، بر عملکرد و کیفیت گندم تأثیر بسزایی دارد.

مصرف کودهای پتاسیمی در مرحله پنجه زنی گندم و جو می تواند در انتقال عناصر غذایی و تحریک گیاه به افزایش تعداد سنبلچه نقش زیادی داشته باشد. باید توجه داشت که غلظت کود اسپری شده در مقدار مناسب باشد که باعث سوختن برگ ها نشود. نرخ جذب و کارآیی استفاده از مواد مغذی به کار رفته در برگ های محصول بسیار بیشتر از کودهای اعمال شده در خاک است. در مقایسه با مصرف کود پتاسیم در خاک، محلول پاشی کود پتاسیمی کم هزینه تر و بدون محدودیت شرایط آبیاری است. مقادیر مناسب کود پتاسیم عملکرد گندم را افزایش می‌دهد.

مصرف اوره در مرحله پنجه زنی

مصرف کود های نیتروژنی در مرحله پنجه زنی گندم و جو در مقادیر زیاد توصیه نمی شود زیرا ممکن  است سبب خسارت سرمازدگی به مزرعه شود.

سرمازدگی گندم و جو

گیاه در هر مرحله از رشد به کودهای خاصی برای تغذیه نیاز دارد. انجام برنامه های غیر ضروری و مصرف نادرست کودها، در مقادیر نامناسب و در زمان نامناسب برای گیاه مضر و با مسائل اقتصادی و زیست محیطی همراه خواهد بود. بنابراین به نفع کشاورز است که برنامه های کوددهی و سایر عملیات را در مواقع مورد نیاز انجام دهد. یک برنامه غذایی علمی و دقیق مزرعه شما را از این آسیب ها حفظ می کند. ما در تیم دایان همراه شما هستیم تا به صورت اقتصادی و با کمترین هزینه، بهترین نتیجه را بگیرید. برای دریافت برنامه غذایی کلیک کنید.

امیدواریم مطلب آموزشی تغذیه و کود در مرحله پنجه زنی گندم و جو مورد توجه و پسندتان قرار گرفته و با استفاده از آن بتوانید مدیریت صحیحی روی مزرعه خود داشته باشید. در صورتی که در این زمینه سوال، نظر و یا تجربه‎‌ای دارید از بخش نظرات همین صفحه با سایر کشاورزان در میان بگذارید. پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم.

تیم علمی و تحقیقاتی دایان

سؤالات متداول در ارتباط با پنجه زنی گندم و جو

کوددهی در مرحله پنجه زنی گندم و جو چه اهمیتی دارد؟

  • کوددهی در این مرحله به  تشکیل پنجه های موثر کمک می کند و بر عملکرد نهایی تاثیرگذار است.

چه کودهایی می توان در مرحله پنجه زنی گندم و جو گندم و جو استفاده کرد؟

  • عناصر ریزمغذی و کودهای پتاسیمی به صورت محلول پاشی

چرا باید کودهای مورد استفاده در این مرحله به صورت محلول پاشی مصرف شوند؟

  • اثرگذاری و راندمان جذب عناصر ریزمغذی با محلول پاشی افزایش می یابد.

مصرف کود اوره در مرحله پنجه زنی گندم و جو لازم است؟

  • خیر- اما در صورت نیاز در مقادیر خیلی کم. زیرا با افزایش مقدار نیتروژن ممکن است گیاه به رشد بیشتر تحریک شده و موجب افزایش حساسیت به سرما شود.

منابع

+ Divergent responses of tiller and grain yield to fertilization and fallow precipitation: Insights from a 28-year long-term experiment in a semiarid winter wheat system. Wang, R., Wang,Y., Hu, Ya-xian., Dang, T., Guo, S. Journal of Integrative Agriculture Volume 20, Issue 11,  2021, 3003-3011.
این آموزش را دوست داشتید؟
28
0
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=17981
				
			
به اشتراک بگذارید!
				
					www.agrodayan.com/?p=17981
				
			
برنامه کوددهی باغ و مزرعه

مدت زمان نگارش برنامه: 3 تا 5 روز

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی