خیر، همیشه عملکرد بالا نمی‌تواند درآمد بالایی داشته باشد. معنای کشاورزی در دنیا، کشاورزی اقتصادی و درآمد بالاست و نه عملکرد بالا. در واقع نسبت عملکرد به هزینه‌­ها هست که مورد توجه قرار می­‌گیرد. باید از تمامی پتانسیل‌های طبیعی به نفع تولید استفاده کرد تا با کاهش هزینه ها، درآمد نهایی افزایش پیدا کرده و از خسارات احتمالی مصرف بالای نهادهها جلوگیری شود.