شاید سرکه (اسید استیک) یک قارچ کش‌ تجاری نباشد، ولی به واسطه نوع ترکیب آن و همچنین خاصیت اسیدی بودن خود با ایجاد یک تغییر pH ناگهانی و اثر بخشی اسید آلی باعث غیر فعال شدن قارچ‌ها می‌شود که نهایتا کاهش جمعیت آنها را رقم خواهد زد. علاوه بر این، سرکه یک شست و شو دهنده مناسب برای گیاهان به حساب می‌آید. اما باید دز و میزان مصرف را رعایت کرد. این شائبه وجود دارد که شاید سرکه یک علف کش است باید ذکر کرد که هر ماده غذایی اگر بیشتر از دز تحمل مصرف شود موجب مرگ سلول می‌شود. حتی اگر یک عنصر شیمیایی مانند پتاسیم را هم بیش از حد مجاز مصرف کنید موجب مسمومیت و مرگ گیاه می‌شود. بنابراین اگر سرکه را بصورت منطقی و با دز صحیح استفاده کنید نتایج شگفت‌انگیزی را به‌دست خواهید آورد.
این نکته مهم هم قابل ذکر هست که قارچ کشی سرکه زمانی کامل می‌شود که بعد انجام عملیات محلول پاشی سرکه از سیلیکات پتاسیم (سیلیکون دایان) یا عنصر سیلیسیوم به روش محلول پاشی استفاده کنید. در این حالت نتایج شگفت انگیزی رو شاهد خواهید بود.