استفاده از فضولات دامی فراوری نشده باعث بروز انواع پوسیدگی‌های ریشه و بیماری‌های قارچی می‌شود که به مرور باعث از بین رفتن گیاه شما خواهد شد. متاسفانه در ایران فراوری صحیحی روی فضولات دامی صورت نمی‌گیرد. بنابراین توصیه می‌شود تا حد ممکن از مصرف این ترکیبات خودداری کنید. ورمی کمپوست‌ها همان فضولات دامی فراوری شده هستند که مضرات آنها نسبت به فضولات دامی کمتر است و وضعیت بهتری دارند. اگر از کود ورمی کمپوست استفاده می‌کنید توصیه می‌شود در کنار آن از کودهای زیستی (میکروبی) نیز استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود مقاله منتشر شده در سایت با عنوان شناخت کودهای کشاورزی را مطالعه فرمائید.