عناصر غذایی قابل جذب برای گیاهان در عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتی‌متری سطح خاک قرار دارند که ۹۸درصد این عناصر توسط ریشه‌های سطحی جذب می‌شوند. حال اگر درخت طوری کاشته شود که سطح دسترسی این ریشه‌ به عناصر غذایی بیشتر شود جذب بیشتری نیز خواهیم داشت. در کاشت نهال داخل گودال به این خاطر که ریشه‌های موئین در عمق زیادی قرار می­گیرند، دسترسی کمتری به عناصر غذایی خواهند داشت و همچنین تجمع دائمی آب در این ناحیه باعث بروز انواع بیماری‌های قارچی و باکتریایی می‌شود بنابراین برای افزایش جذب و جلوگیری از بروز پوسیدگی‌ها بهتر است نهال را بصورت تپه‌ای کشت کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود مقاله روش صحیح کاشت نهال را مطالعه فرمائید.