مناطق گرمسیری مثل بندرعباس به واسطه این که فصل رشد طولانی دارند، از لحاظ نوع رقم برای کاشت گوجه فرنگی محدودیتی ندارند. قطعا خصوصیات رقم دارای اهمیت است ولی متاسفانه ارقامی که در ایران تولید می‌شوند خصوصیات واقعی یک رقم خوب را دارا نیستند.  شما می‌توانید هر رقمی را انتخاب کنید. خصوصیت رقم در جاهای کنترلی مثل مقاومت به بیماری خاصی و یا سرما اهمیت دارد. توجه داشته باشید برای مورد شما آنچه که دارای اهمیت است برنامه غذایی است که می‌تواند واکنش‌های اقلیمی را کنترل کند.