ارگانیک (Organic) یک واژه لاتین است که در ایران از آن به عنوان طبیعی بودن یاد می‌شود به این معنی که کشت‌های بدون کود و سم ارگانیک‌اند!!! ولی سوال اینجاست، چطور ممکن است گیاهی بدون غذا و کود که شامل عناصر مورد نیازش است رشد کند؟

کشاورزی ارگانیک را می‌توان بدین صورت نقد کرد. آیا امکان دارد کشاورزی ارگانیک وجود داشته باشد؟ کشاورزی می‌تواند سالم باشد اما نمی‌تواند ارگانیک در نظر گرفته شود، چرا که دخالت انسان در تولید نمی‌تواند موجب تولید ارگانیک شود. از این رو باید عبارت کشاورزی ارگانیک را کنار گذاشته و عنوان کشاورزی سالم را مطرح کرد. چرا که طبیعی بودن هر چیز صرفا به خوب بودن و یا سالم بودن آن نیست.  در این بین بسیاری از افراد، ارگانیک را صرفا با طبیعی بودن آن خلاصه می‌کنند و معنای کامل ارگانیک را ارائه نمی‌دهند و توصیه آنها بر این است که همه کودهای طبیعی ارگانیک و مفید هستند. برای مثال در جامعه کشاورزی ما اینطور جا افتاده که کودهای معدنی ارگانیک و طبیعی هستند!! درحالی که اینطور نیست، این کودها به واسطه عناصر سنگینی که در خود دارند و عدم فراوری صحیح روی آنها، برای گیاه و محیط زیست بسیار خطرآفرین و خسارت‌زا هستند. بگذارید یک مثال ساده در این زمینه مطرح کنیم، آیا می‌توان گوشت خام را بدون فراوری مصرف کرد؟ آیا شیر را می‌توان بدون جوشاندن مصرف کرد؟ طبیعتا برای مصرف، باید آنها را فراوری کرد. در کشاورزی نیز همین بحث وجود دارد. آیا هر کود طبیعی می‌تواند ارگانیک باشد؟ آیا می‌توان بدون فراوری آن را  در اختیار گیاه قرار داد؟ جواب، خیر است. پس هر کود طبیعی، سالم و ارگانیک نیست.

کشاورزان عزیز توجه داشته باشید کشاورزی سالم به معنای کشاورزی کم نهاده است و نه بی‌نهاده! یعنی به میزانی کود مصرف کنیم که با آن گیاه انرژی خود را تأمین کرده ولی در خود ذخیره نکند بنابراین کشاورزی ارگانیک به معنای صحیح، همان کشاورزی کم نهاده یا کشاورزی سالم است.