گیاهان برای رشد و تولید، در مراحل مختلف، نیازهای کودی متفاوتی دارند. این ادعا که با یک یا دو کود می‌توان زراعت و باغ را به تولید و عملکرد بالایی ‌رساند ادعای نادرستی است. چرا که گیاه برای رشد خود به چندین عنصر ضروری (حدود ۱۴ عنصر) نیاز دارد که باید در مراحل مختلف و بسته به نوع نیاز گیاه در آن مرحله، در اختیار گیاه قرار گیرد. بنابراین برای رسیدن به تولید پایدار و منطقی، استفاده از یک برنامه غذایی اصولی و علمی برای باغات و مزارع ضروری است. این نکته نیز قابل ذکر است که درخت هم همانند انسان نیاز روزانه دارد پس برنامه غذایی باید طوری تنظیم شود که نیاز روزانه را تامین و در اختیار گیاه قرار دهد. شرکت دانش‌بنیان دایان با با ارائه برنامه‌های غذایی اختصاصی برای باغ و مزارع شما نوید تولید پایدار، منطقی و با کیفیت را می‌دهد.